Název: Analýza využití obnovitelných zdrojů energie pro dřevostavbu roubeného typu v podhůří Šumavy
Další názvy: Analysis of renewable energy sources utilization for timber house in Šumava foothills
Autoři: Podzemský, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Škorpil, Jan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8240
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;solární energie;větrná energie;biomasa;výkon zařízení;nízkoenergetická stavba;energetická charakteristika objektu
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable energy;solar energy;wind energy;biomass;performance of equipment;low-energy building;energy characteristics of building
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou využití dostupných obnovitelných zdrojů energie pro dřevostavbu roubeného typu, situovanou v podhůří Šumavy. V práci jsou popsány typy obnovitelných zdrojů energie, které mohou být pro daný objekt využity. Dále se v práci autor zabývá konkrétním návrhem systémů využívajících daných obnovitelných zdrojů energie pro nízkoenergetickou dřevostavbu. Při návrhu autor vychází ze specifických zeměpisných a klimatických podmínek zájmové lokality a okrajově se dotýká i ekonomického zhodnocení navrženého energetického systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work analyzes the use of available renewable energy sources for wooden building of timbered type, situated in the Šumava foothills. The thesis describes the types of renewable energy, that can be used for the object. Furthermore, the autor is dealing with specific design of the system use renewable energy sources for low-energy construction. During designing the author based on specific geographic and climatic conditions location of interest and marginally is dealing economic assessment of the proposed energy system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka_podzemsky.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053479_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053479_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053479_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8240

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.