Název: Konstrukce fázovací jednotky pro kytaru
Další názvy: Construction of guitar phaser
Autoři: Flek, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Hrubý, Jan
Hrubý, Jan
Oponent: Sýkora, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8250
Klíčová slova: fázovací článek;fázová modulace;generátor tvarových kmitů;konstrukce fázovací jednotky pro kytaru
Klíčová slova v dalším jazyce: phasing article;phase modulation;waveform generator;construction phasing unit for guitar
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na obvodové řešení fázového efektu pro kytaru, konstrukci a následné měření jeho parametrů. Návrh efektu je detailně rozebrán a rozdělen do tří hlavních částí. Přiblíží Vám co se děje s kytarovým signálem v jednotlivých částech obvodu až po výsledný zvuk efektu a to vše s náležitým matematickým odvozením. Nakonec upozorňuje na možné chyby a vylepšení, které nám zaručí lepší funkčnost, odladění a spolehlivější práci fázového efektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the circuit of phase effect for guitar, his construction and subsequent measurement of the parameters. Design effect is discussed in detail and divided into three main parts. Closer to what is going on with the guitar signal in different parts of the circuit to the sound effect and all with appropriate mathematical derivation. Finally, we note the possible errors and enhancements that will give us better function, debugging and reliable work phase effect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konstrukce_fazovaci_jednotky_pro_kytaru_FLEK_Rostislav.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Flek.pdfPosudek oponenta práce298,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.