Title: Zaokrouhlovací chyby v číslicových systémech
Other Titles: Rounding Errors in Digital Systems
Authors: Sak, Tomáš
Advisor: Lahoda, Jiří
Lahoda, Jiří
Referee: Petránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8273
Keywords: formát s pevnou řádovou čárkou;formát s plovoucí řádovou čárkou;číslicový filtr;struktura filtru
Keywords in different language: fixed point;floating point;digital filter;structure of filter
Abstract: Tato práce se zabývá vlivem struktury číslicového filtru a použitého formátu čísel na vznik zaokrouhlovacích chyb. Strukturální vliv je porovnáván pro čtyři typy struktur, a to strukturu přímou, paralelní, kaskádní a lattice-ladder. Dále zpracovává přehled v dnešní době nejvíce používaných formátů čísel v číslicových systémech, nejvíce je pak zaměřena na popis dvou těchto formátů a to s pevnou a plovoucí řádovou čárkou. Cílem práce je navrhnout jednotlivé struktury a zhodnotit výsledky, dosažené výpočetním programem MATLAB. Porovnat vliv jednotlivých struktur a formátů čísel, na základě rozdílnosti energie chybového signálu.
Abstract in different language: This thesis describes the effect of the structure of a digital filter, and used number representation on the creation of rounding errors. The structural effect is compared for four types of structures, direct, parallel, cascade and lattice-ladder structure. The main attention is paid to the most used number representation in digital systems nowadays. These two formats represent fixed and floating point arithmetic. The goal of this thesis is to design various structures and to evaluate the results achieved by computing program MATLAB and to compare the effect of the structures and number representation, based on divergence in energy of error signal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Tomas Sak (E09B0417P).pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
054106_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,4 kBAdobe PDFView/Open
054106_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,48 kBAdobe PDFView/Open
sak prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce234,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.