Název: Zaokrouhlovací chyby v číslicových systémech
Další názvy: Rounding Errors in Digital Systems
Autoři: Sak, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Lahoda, Jiří
Lahoda, Jiří
Oponent: Petránková, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8273
Klíčová slova: formát s pevnou řádovou čárkou;formát s plovoucí řádovou čárkou;číslicový filtr;struktura filtru
Klíčová slova v dalším jazyce: fixed point;floating point;digital filter;structure of filter
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem struktury číslicového filtru a použitého formátu čísel na vznik zaokrouhlovacích chyb. Strukturální vliv je porovnáván pro čtyři typy struktur, a to strukturu přímou, paralelní, kaskádní a lattice-ladder. Dále zpracovává přehled v dnešní době nejvíce používaných formátů čísel v číslicových systémech, nejvíce je pak zaměřena na popis dvou těchto formátů a to s pevnou a plovoucí řádovou čárkou. Cílem práce je navrhnout jednotlivé struktury a zhodnotit výsledky, dosažené výpočetním programem MATLAB. Porovnat vliv jednotlivých struktur a formátů čísel, na základě rozdílnosti energie chybového signálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the effect of the structure of a digital filter, and used number representation on the creation of rounding errors. The structural effect is compared for four types of structures, direct, parallel, cascade and lattice-ladder structure. The main attention is paid to the most used number representation in digital systems nowadays. These two formats represent fixed and floating point arithmetic. The goal of this thesis is to design various structures and to evaluate the results achieved by computing program MATLAB and to compare the effect of the structures and number representation, based on divergence in energy of error signal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Tomas Sak (E09B0417P).pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054106_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054106_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sak prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce234,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.