Title: Procesorem řízený spínaný regulovatelný proudový zdroj 12V/50A, 700W
Other Titles: Microprocessor controled switching mode power supply 12V/50A, 700W
Authors: Vyroubal, Evžen
Advisor: Bartl, Matouš
Bartl, Matouš
Referee: Štětka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8275
Keywords: Spínaný zdroj proudu;vodíkový booster;TMS320F28*.
Keywords in different language: Switching current source;hydrogen booster;TMS320F28*.
Abstract: Vyroubal Evžen. Procesorem řízený spínaný regulovatelný zdroj proudu. Plzeň, 2013. Realizace návrhu spínaného zdroje proudu, s výstupními parametry 50 [A] a 30 [V], zařízení se řadí do skupiny neinvertujících DC-DC konvertorů a slouží jako napájecí zdroj pro generátor Brownova plynu, je složeno ze dvou částí, Step-Up a Step-Down konvertorů a je napájeno z 12[V] baterie, zařízení není galvanicky odděleno a k jeho řízení je využitý mikroprocesor.
Abstract in different language: Design of ?switching power supply? with an output parameters 50 [A] and 30 [V]. The device belongs to the group of non-inverting DC-DC converters and provides energy for the Brown's gas generator, it is composed of two sections, Step-Up and Step Down-converter and it's powered from 12 [V] battery, the device is not electrically isolated and it?s controlled by microprocessor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Vyroubal_Evzen-E09B0345P_Spinany_zdroj_proudu.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFView/Open
vyroubal.pdfPosudek vedoucího práce183,76 kBAdobe PDFView/Open
054108_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,37 kBAdobe PDFView/Open
054108_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.