Název: Věda-soubor 12 výukových panelů (kresba)
Další názvy: Science-teaching set of 12 panels (drawing)
Autoři: Oblazná, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8280
Klíčová slova: věda;medicína;kresba;grafika;ilustrace
Klíčová slova v dalším jazyce: science;medicine;drawing;graphics;illustration
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - praktické a teoretické. Jejím předmětem je realizace cyklu dvanácti výukových panelů na téma Věda. V první z nich ? praktické, jsem se zabývala kresebnou realizací stylizovaných portrétů lékařů, doprovodných ilustrací s popisem a textem. Následně zpracováním celého grafického návrhu plakátu. V teoretické části jsem popsala obsah a průběh své práce a inspirační zdroje.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis consists of two parts - theoretical and practical. Its subject is the execution of a cycle of twelve educational panels on the subject of Knights of medical profession. In the first part - practical, I engaged in the execution of stylized drawn portraits of physicians, with accompanying illustrations and text descriptions. Subsequently, I processed the whole concept of a graphic design poster. In the theoretical part, I described the content and process of my work and my sources of inspiration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace B.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oblazna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oblazna-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Oblazna Barbora_2013.PDFPrůběh obhajoby práce565,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.