Title: Věda-soubor 12 výukových panelů (kresba)
Other Titles: Science-teaching set of 12 panels (drawing)
Authors: Oblazná, Barbora
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8280
Keywords: věda;medicína;kresba;grafika;ilustrace
Keywords in different language: science;medicine;drawing;graphics;illustration
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - praktické a teoretické. Jejím předmětem je realizace cyklu dvanácti výukových panelů na téma Věda. V první z nich ? praktické, jsem se zabývala kresebnou realizací stylizovaných portrétů lékařů, doprovodných ilustrací s popisem a textem. Následně zpracováním celého grafického návrhu plakátu. V teoretické části jsem popsala obsah a průběh své práce a inspirační zdroje.
Abstract in different language: The thesis consists of two parts - theoretical and practical. Its subject is the execution of a cycle of twelve educational panels on the subject of Knights of medical profession. In the first part - practical, I engaged in the execution of stylized drawn portraits of physicians, with accompanying illustrations and text descriptions. Subsequently, I processed the whole concept of a graphic design poster. In the theoretical part, I described the content and process of my work and my sources of inspiration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace B.pdfPlný text práce3,94 MBAdobe PDFView/Open
Oblazna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Oblazna-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Oblazna Barbora_2013.PDFPrůběh obhajoby práce565,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.