Název: Artefiletická setkání v přírodě
Další názvy: Artephiletic meetings in nature
Autoři: Dortová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8281
Klíčová slova: land art;site-specific art;artefiletika;zážitková pedagogika;environmentální výchova;výrazová hra;fikční svět;prop;zážitek;reflektivní dialog
Klíčová slova v dalším jazyce: land art;site-specific art;artephiletics;experiential education;environmental education;expressive play;fictional world;prop;experience;reflective dialogue
Abstrakt: Bakalářská práce "Artefiletická setkání v přírodě" byla především inspirována autorčinou láskou k přírodě a touhou podělit se o toto poznání s ostatními. Teoretická část práce přibližuje počáteční zkoumání v okruhu environmentální výchovy, českého land artu a dalších. Hlavním úkolem teoretické části je prozkoumat a najít ideální syntézu mezi uměleckým směrem land artem, artefiletikou a zážitkovou pedagogikou, která bude podkladem pro praktickou část práce. Praktická část práce popisuje především proces příprav, realizace a hodnocení pěti artefiletických aktivit realizovaných v přírodě, dále pak seznamovacího a hodnotícího setkání. Jako celek se tato bakalářská práce pokouší objevit způsob, jak se hravým způsobem citově i duchovně přiblížit přírodě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis "Artephiletic meetings in nature" was mainly inspired by the author's affection towards nature and her desire to share this understanding with others. The theoretical part of the thesis introduces the initial exploration in the field of environmental education, the Czech Land Art movement and others. The main objective of the theoretical part is to look into and find an ideal synthesis of the Land Art movement, artephiletics and experiential education, which will act as the basis for the practical part of the thesis. The practical part of the thesis mainly describes the process of preparation, execution and evaluation of the five artephiletic activities situated in nature, as well as the introductory and evaluative meetings. As a whole, this bachelor thesis aims to discover ways of playfully getting closer to nature, both emotionally and spiritually.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BCP Lucie Dortova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dortova-Scan-vedouci-Komzakova-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dortova-Scan-oponent-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Dortova Lucie_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.