Title: Cyklus fotografií stylizovaných podle uměleckých směrů 20. století
Other Titles: Cycle of photographs stylized in art movements of 20th century
Authors: Beranová, Tereza
Advisor: Mašek, Jan
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8288
Keywords: digitální fotografie;výtvarné umění;portrét;fauvismus;kubismus;futurismus;abstrakce;neoplasticismus;surrealismus;minimalismus;op-art
Keywords in different language: digital photography;fine arts;portrait;fauvism;cubism;futurism;abstraction;neoplasticism;surrealism;minimalism;op-art
Abstract: Cílem této práce je vytvořit cyklus fotografického portrétu. Snímky jsou stylizovány podle uměleckých směrů dvacátého století. Prezentovaný cyklus obsahuje osm portrétů. Teoretická část bakalářské práce je věnována spojitosti fotografie a výtvarného umění, důležitým momentům ve vývoji fotografie ve dvacátém století, zaměřuji se také na dělení portrétu. Další část je rozdělena do kapitol podle jednotlivých směrů. V každé z nich je zahrnut stručný popis výtvarného směru, vývoj návrhů včetně zdrojů inspirace a představení výsledné fotografie, kterou předkládám k prezentaci. V závěru práce se zabývám retrospektivou práce.
Abstract in different language: The aim of this work is to create a cycle of a photographic portrait. The images are stylized according to artistic movements of the twentieth century. The presented cycle includes eight portraits. The theoretical part of the thesis deals with the relation of photos and fine arts, important moments in the development of photography in the twentieth century and also I focus on the division of a portrait. Next part is divided into chapters according to the various art movements. In each chapter there is a short description of each movement, creation of drafts including the source of inspiration and presentation of my final image. The conclusion is devoted to the retrospection of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beranova_Tereza_BAP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Beranova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Beranova-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Beranova Tereza_2013.PDFPrůběh obhajoby práce597,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.