Název: Cyklus fotografií stylizovaných podle uměleckých směrů 20. století
Další názvy: Cycle of photographs stylized in art movements of 20th century
Autoři: Beranová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Mašek, Jan
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8288
Klíčová slova: digitální fotografie;výtvarné umění;portrét;fauvismus;kubismus;futurismus;abstrakce;neoplasticismus;surrealismus;minimalismus;op-art
Klíčová slova v dalším jazyce: digital photography;fine arts;portrait;fauvism;cubism;futurism;abstraction;neoplasticism;surrealism;minimalism;op-art
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit cyklus fotografického portrétu. Snímky jsou stylizovány podle uměleckých směrů dvacátého století. Prezentovaný cyklus obsahuje osm portrétů. Teoretická část bakalářské práce je věnována spojitosti fotografie a výtvarného umění, důležitým momentům ve vývoji fotografie ve dvacátém století, zaměřuji se také na dělení portrétu. Další část je rozdělena do kapitol podle jednotlivých směrů. V každé z nich je zahrnut stručný popis výtvarného směru, vývoj návrhů včetně zdrojů inspirace a představení výsledné fotografie, kterou předkládám k prezentaci. V závěru práce se zabývám retrospektivou práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to create a cycle of a photographic portrait. The images are stylized according to artistic movements of the twentieth century. The presented cycle includes eight portraits. The theoretical part of the thesis deals with the relation of photos and fine arts, important moments in the development of photography in the twentieth century and also I focus on the division of a portrait. Next part is divided into chapters according to the various art movements. In each chapter there is a short description of each movement, creation of drafts including the source of inspiration and presentation of my final image. The conclusion is devoted to the retrospection of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Beranova_Tereza_BAP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranova-scan-V-Masek-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beranova-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Beranova Tereza_2013.PDFPrůběh obhajoby práce597,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.