Title: Světelné objekty
Other Titles: Light objects
Authors: Šťastná, Michaela
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Podlipský, Rudolf
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8292
Keywords: objekt;tvar;výřez;světlo;inspirace
Keywords in different language: object;shape;cut;light;inspiration
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit sedm světelných objektů různých velikostí a tvarů. Pro vytvoření těchto světel byl zvolen materiál z obou stran bílá lepenka s mikrovlnou. Inspirací pro tuto práci byly základní geometrické tvary, předchozí objekty vytvořené na předmětu KVK/PT, sochaři 20. a 21. století a jejich myšlenky a tvorba. Písemná část práce obsahuje inspirační zdroje, popisy a zdůvodnění co vedlo právě k takovému návrhu, jejich řešení a realizace.
Abstract in different language: The aim of this work was to design and to create seven light objects of different sizes and shapes. For the creation of these lights was chosen a white cardboard with microwave on both sides. The inspiration for this work were the basic geometrical shapes, the earlier created objects on the school subject of KVK / PT, the sculptors of the 20th and 21st century and theirs creation. The written part of the work includes the sources of the inspiration, the description and the reaons, which led to such a proposal, to the solution of it and to the implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Stastna.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
Stastna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Stastna-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Stastna Michaela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce643,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.