Název: Světelné objekty
Další názvy: Light objects
Autoři: Šťastná, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8292
Klíčová slova: objekt;tvar;výřez;světlo;inspirace
Klíčová slova v dalším jazyce: object;shape;cut;light;inspiration
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit sedm světelných objektů různých velikostí a tvarů. Pro vytvoření těchto světel byl zvolen materiál z obou stran bílá lepenka s mikrovlnou. Inspirací pro tuto práci byly základní geometrické tvary, předchozí objekty vytvořené na předmětu KVK/PT, sochaři 20. a 21. století a jejich myšlenky a tvorba. Písemná část práce obsahuje inspirační zdroje, popisy a zdůvodnění co vedlo právě k takovému návrhu, jejich řešení a realizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to design and to create seven light objects of different sizes and shapes. For the creation of these lights was chosen a white cardboard with microwave on both sides. The inspiration for this work were the basic geometrical shapes, the earlier created objects on the school subject of KVK / PT, the sculptors of the 20th and 21st century and theirs creation. The written part of the work includes the sources of the inspiration, the description and the reaons, which led to such a proposal, to the solution of it and to the implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Stastna.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna-scan-O-Podlipsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Stastna Michaela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce643,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8292

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.