Název: Portrét - velkoformátová malba
Další názvy: PORTRAIT - LARGE FORMAT PAINTING
Autoři: Cinádr, Václav
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Vančát, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8295
Klíčová slova: portrét;pixelizace;abstrakce;hyperrealismus;mozaika
Klíčová slova v dalším jazyce: portrait;pixelization;abstraction;hyperrealism;mosaic
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí ? praktické a teoretické. V první z nich jsem vytvořil sérii pěti portrétů mně blízkých osob. Použitá technika malby je akryl na sololitu o rozměrech 111 x 63 cm. Součástí jsou i návrhy, které popisují vývoj bakalářské práce. V teoretické části jsem popsal průběh své práce, hlavní inspirační zdroje, myšlenková východiska, popis výtvarného záměru a technologického postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is composed by two parts ? the practical one and the theoretical one. In the first one I created a series of five portraits of people close to me. Used technique of paintings is acrylic on hardboard, size is 111 x 63 cm. In theoretical part i have described process of my work, the main source of inspiration, description of artistic intention and technological process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE, Vaclav Cinadr, PORTRET - VELKOFORMATOVA MALBA, 2013.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cinadr-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cinadr-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - CinadrVaclav_2013.PDFPrůběh obhajoby práce547,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.