Title: Portrét - velkoformátová malba
Other Titles: PORTRAIT - LARGE FORMAT PAINTING
Authors: Cinádr, Václav
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Vančát, Jaroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8295
Keywords: portrét;pixelizace;abstrakce;hyperrealismus;mozaika
Keywords in different language: portrait;pixelization;abstraction;hyperrealism;mosaic
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí ? praktické a teoretické. V první z nich jsem vytvořil sérii pěti portrétů mně blízkých osob. Použitá technika malby je akryl na sololitu o rozměrech 111 x 63 cm. Součástí jsou i návrhy, které popisují vývoj bakalářské práce. V teoretické části jsem popsal průběh své práce, hlavní inspirační zdroje, myšlenková východiska, popis výtvarného záměru a technologického postupu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is composed by two parts ? the practical one and the theoretical one. In the first one I created a series of five portraits of people close to me. Used technique of paintings is acrylic on hardboard, size is 111 x 63 cm. In theoretical part i have described process of my work, the main source of inspiration, description of artistic intention and technological process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE, Vaclav Cinadr, PORTRET - VELKOFORMATOVA MALBA, 2013.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Cinadr-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Cinadr-scan-O-Vancat-2013.PDFPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - CinadrVaclav_2013.PDFPrůběh obhajoby práce547,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.