Název: Soubor perokreseb inspirovaných literaturou
Další názvy: A collection of pen and ink drawings inspired by literature
Autoři: Krůčková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Oponent: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8296
Klíčová slova: perokresba;putování;literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: pen and ink drawing;journey;literature
Abstrakt: Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořít cyklus kreseb volně inspirovaných knihou Karla Poláčka Edudant a Francimor. Vzniklo tak 12 perokreseb o rozměrech 100x70cm zobrazujících motiv putování hlavních hrdinů. V doprovodné textové části se zabývám dalšími výtvarnými zpracováními této klasiky v české literatuře pro děti.Taktéž stručně shrnuji obsah knihy. Dále popisuji vznik a vývoj práce, postup při tvorbě, uvádím své inspirační zdroje a popisuji finální podobu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of my thesis was to create a collection of drawings inspired by the book Edudant and Francimor by Czech author Karel Poláček. I made 12 pen and ink drawins the size of 100x 70 cm. The main motive is the journey of the characteres. In the theroretical part of the thesis I analysed other art adaptations of this book and I also briefly summarized the plot of the book. I described the development and progress of the work, the process of the work and art technique. I introduced my sources of isnpiration and I described the final pieces of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teoreticka cast.pdfPlný text práce49,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruckova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kruckova-scan-O-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Kruckova Anna_2013.PDFPrůběh obhajoby práce525,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.