Title: Soubor perokreseb inspirovaných literaturou
Other Titles: A collection of pen and ink drawings inspired by literature
Authors: Krůčková, Anna
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Uhl Skřivanová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8296
Keywords: perokresba;putování;literatura
Keywords in different language: pen and ink drawing;journey;literature
Abstract: Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořít cyklus kreseb volně inspirovaných knihou Karla Poláčka Edudant a Francimor. Vzniklo tak 12 perokreseb o rozměrech 100x70cm zobrazujících motiv putování hlavních hrdinů. V doprovodné textové části se zabývám dalšími výtvarnými zpracováními této klasiky v české literatuře pro děti.Taktéž stručně shrnuji obsah knihy. Dále popisuji vznik a vývoj práce, postup při tvorbě, uvádím své inspirační zdroje a popisuji finální podobu práce.
Abstract in different language: The main task of my thesis was to create a collection of drawings inspired by the book Edudant and Francimor by Czech author Karel Poláček. I made 12 pen and ink drawins the size of 100x 70 cm. The main motive is the journey of the characteres. In the theroretical part of the thesis I analysed other art adaptations of this book and I also briefly summarized the plot of the book. I described the development and progress of the work, the process of the work and art technique. I introduced my sources of isnpiration and I described the final pieces of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka cast.pdfPlný text práce49,83 MBAdobe PDFView/Open
Kruckova-scan-V-Polacek-2013.PDFPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Kruckova-scan-O-Uhl Skrivanova-2013.PDFPosudek oponenta práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kruckova Anna_2013.PDFPrůběh obhajoby práce525,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.