Title: Řádné opravné prostředky v daňovém řízení
Other Titles: Ordinary remedies in tax proceeding
Authors: Kohoutková, Růžena
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8303
Keywords: opravné prostředky;daňové řízení;odvolací řízení;správa daní
Keywords in different language: remedies;tax proceeding;appellate process in taxation issues;tax administration
Abstract: Cílem této práce je přiblížit problematiku odvolacího řízení. Možnost odvolacího řízení zaručuje občanům České republiky druh právní jistoty, která je nástrojem pro přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Zajišťuje proto vícestranný pohled a kontrolu daňového systému.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to describe the appellate procces in taxation issues. An appeal procedure guarantees the citizens of the Czech Republic a form of legal certainty, which is a tool for reviewing the decision of an administrative authority. Therefore, it provides a system of checks and balances of the tax system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Kohoutkova.pdfPlný text práce764,21 kBAdobe PDFView/Open
ved. pr. Kohoutkova.pdfPosudek vedoucího práce40,42 kBAdobe PDFView/Open
op.prace Kohoutkova.pdfPosudek oponenta práce47,23 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kohoutkova.pdfPrůběh obhajoby práce35,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.