Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVlček, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKříž, Tomášcs
dc.contributor.refereeAnderlová, Silviecs
dc.date.accepted2013-04-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:43Z-
dc.date.available2012-01-11cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:43Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-01-07cs
dc.identifier51834cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8304-
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo vysvětlit a ukázat na příkladech u správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhá, jak je uplatňován insolvenční zákon, které nedoplatky lze přihlásit do insolvenčního řízení, které jsou vyloučené z uspokojení a jaké je postavení pohledávek před a za majetkovou podstatou, jak jsou uspokojovány daňové pohledávky v průběhu insolvence, jaké jsou možnosti vymáhat pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení po skončení insolvence.cs
dc.format86 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectInsolvenční zákoncs
dc.subjectinsolvenční řízenícs
dc.subjectcelní úřadcs
dc.subjectdaňové povinnostics
dc.subjectuspokojujecs
dc.subjectneuspokojujecs
dc.subjectmajetková podstatacs
dc.titleInsolvenční řízení - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu, který nedoplatky vybírá a vymáhács
dc.title.alternativeINSOLVENCY PROCEEDINGS - Tax obligations in insolvency proceedings in terms of administrative authority that arrears collected and enforceden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis was to explain and show examples of the administrative authority that arrears collected and enforced as applicable insolvency law, which arrears can log into insolvency proceedings that are excluded from the satisfaction and what is the status of claims before and after the estate as are satisfied tax assets during insolvency, what are the possibilities to enforce claims lack of fulfillment in insolvency proceedings after insolvency.en
dc.subject.translatedInsolvency lawen
dc.subject.translatedinsolvency proceedingsen
dc.subject.translatedcustomsen
dc.subject.translatedtaxen
dc.subject.translatedsatisfiesen
dc.subject.translatedsatisfyen
dc.subject.translatedasssetsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_13 BP_T.Kriz_Insolvencni rizeni_dan pov v ins riz z pohledu sprav uradu....pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
ved.pr. Kriz.pdfPosudek vedoucího práce52,35 kBAdobe PDFView/Open
op.prace Kriz.pdfPosudek oponenta práce68,51 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kriz.pdfPrůběh obhajoby práce39,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.