Title: Vznik a zánik občanských sdružení
Other Titles: Appearance and disappearance of civic associations
Authors: Novotná, Monika
Advisor: Henych, Václav
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8308
Keywords: právo sdružovací;terminologie;neziskové organizace;právnické osoby;právní úprava;judikatura;vznik;zánik;nový občanský zákoník
Keywords in different language: law on associations;terminology;nonprofit organizations;legal entities;legislation;jurisprudence;formation;extinction;new civil code
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je komplexně shrnout problematiku vzniku a zániku občanských sdružení,poukázat na některé nedostatky právní úpravy a doplnit výklad příslušnou judikaturou. Předtím je pro lepší pochopení občanské sdružení zařazeno do legislativního rámce ČR, do systému právnických osob a neziskového sektoru. Dále je objasněna terminologie z této oblasti a jsou uvedeny historické souvislosti. Součástí práce jsou i základní změny které nastanou s účinností nového občanského zákoníku.
Abstract in different language: The diploma thesis comprehensively summarizes the unclear process of establishment and termination of civic association, revals major drawbacks of the current legislation and enriches the interpretation with selected jurisprudence. Firstly, the civic association is classified in the legislative framework of the Czech republic, into the system of legal persons and nonprofit sector. Than also the corresponding terminology is clarified and the history is briefly discussed. The thesis also assesses significant changes which are about to come with the new Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace. Vznik a zanik obcanskych sdruzeni. Novotna Monika.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Novotna-Henych.pdfPosudek vedoucího práce516,17 kBAdobe PDFView/Open
DP-Novotna-Malast.pdfPosudek oponenta práce899,94 kBAdobe PDFView/Open
DP-Novotna-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce529,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.