Název: Vznik a zánik občanských sdružení
Další názvy: Appearance and disappearance of civic associations
Autoři: Novotná, Monika
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Malast, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8308
Klíčová slova: právo sdružovací;terminologie;neziskové organizace;právnické osoby;právní úprava;judikatura;vznik;zánik;nový občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: law on associations;terminology;nonprofit organizations;legal entities;legislation;jurisprudence;formation;extinction;new civil code
Abstrakt: Tématem předkládané diplomové práce je komplexně shrnout problematiku vzniku a zániku občanských sdružení,poukázat na některé nedostatky právní úpravy a doplnit výklad příslušnou judikaturou. Předtím je pro lepší pochopení občanské sdružení zařazeno do legislativního rámce ČR, do systému právnických osob a neziskového sektoru. Dále je objasněna terminologie z této oblasti a jsou uvedeny historické souvislosti. Součástí práce jsou i základní změny které nastanou s účinností nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis comprehensively summarizes the unclear process of establishment and termination of civic association, revals major drawbacks of the current legislation and enriches the interpretation with selected jurisprudence. Firstly, the civic association is classified in the legislative framework of the Czech republic, into the system of legal persons and nonprofit sector. Than also the corresponding terminology is clarified and the history is briefly discussed. The thesis also assesses significant changes which are about to come with the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace. Vznik a zanik obcanskych sdruzeni. Novotna Monika.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Novotna-Henych.pdfPosudek vedoucího práce516,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Novotna-Malast.pdfPosudek oponenta práce899,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Novotna-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce529,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.