Název: Doručování ve veřejné správě po nástupu elektronizace
Další názvy: Delivery in public administration after the onset of computerization
Autoři: Haraštová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šimka, Karel
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8313
Klíčová slova: doručování;elektronizace;datová schránka;komunikace;konverze dokumentů;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: delivery;computerization;data box;communication;document conversion;public administration
Abstrakt: Diplomová práce na téma ?Doručování ve veřejné správě po nástupu elektronizace? je zaměřena na řešení problematiky moderních forem doručování po nástupu elektronizace. Mapuje současný stav, popisuje a navrhuje doporučení v dané oblasti. V teoretické části řeší problematiku doručování a v praktické části ji vyhodnocuje na základě dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení a rozboru dotazníkového šetření navrhuje možná řešení či doporučení jak v této oblasti postupovat dále. Diplomová práce uvádí také řadu názorů uživatelů datových schránek, které uvádějí, jak pozitivní, tak negativní zkušenosti. Při vyhodnocení dotazníků a návrhu opatření byly využity zkušenosti odborníků v dané oblasti. Lze konstatovat, že používání moderních forem komunikace ve veřejné správě je možno jednoznačně považovat za přínosné.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis on the topic of ?Delivery in public administration after the onset of computerization? is aimed at the possible solutions of the matter of the modern delivery forms after the onset of computerization. The thesis monitors the contemporary state of this field and proposes certain recommendations as well. In the theoretical part of the thesis, the question of delivery is discussed; in the practical part is the question of delivery evaluated on the basis of a questionnaire survey. Based on evaluation and analysis of the questionnaire survey the author offers possible solutions or recommendations how to proceed in this field in the future. This diploma thesis also includes several opinions of data boxes users, introducing both positive and negative experiences of these users. While evaluating the questionnaires and proposing measures, availed the author experiences of experts in this field. The author is of such opinion that usage of modern forms of communication in the public administration is positively of a great contribution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Harastova, Dorucovani ve verejne sprave po nastupu elektronizace, 2013, Pravo.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Harastova-Simka.pdfPosudek vedoucího práce699,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Harastova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Harastova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce621,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.