Title: Právní úprava rybářství v ČR a Slovinsku
Other Titles: The legal framework of fishery in the Czech republic and Slovenia
Authors: Kulhánek, Štěpán
Advisor: Stejskal, Vojtěch
Referee: Kopecký, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8315
Keywords: rybářské právo;výkon rybářského práva;rybníkářství;ochrana zvířat;týrání zvířat;právní povaha vod;rybářská stráž;náhrada škody;slovinské rybářské právo;rybník;Český rybářský svaz
Keywords in different language: fishery law;performance of fishing rights;fish farming;animal protection;animal abuse;legal nature of water;fishing inspection;compensation for damage;Slovenian fishing law;pond;Czech anglers union
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu rybářství v České republice v porovnání s právní úpravou ve Slovinsku. Stěžejní je zákon o rybářství, kterému je v práci věnováno nejvíce prostoru. Jelikož však rybářství upravují i další právní předpisy, práce se zmiňuje také o nich. Dále je popsána právní úprava rybářství ve Slovinsku obsažená v zákoně o sladkovodním rybolovu a její porovnání s právní úpravou v zákoně o rybářství ČR. Popsány jsou také některé pojmy z oblasti rybářství, jejichž užití činí v praxi nejčastěji potíže. Závěr práce je věnován Českému rybářskému svazu, jakožto občanskému sdružení, které zaštiťuje většinu výkonu rybářského práva na vodních tocích v ČR.
Abstract in different language: This thesis deals with the fishing legislation in the Czech Republic in comparison with the Slovenian legal system. The fishing law is not a codified legal branch, therefore its legal framework is included in various regulations. The most crucial is the fishing Act No. 99/2004 Coll. and Decree No. 197/2004 Coll, which is discussed in more detail in this work. The dissertation also mentions other regulations since fishing is modified by them. The conclusion is dedicated to the Czech Anglers Union in its capacity as citizens? association, which protects the execution of the fishing law on all watercourses in the Czech Republic. The thesis also describes various fishing terms which usage in practise often causes troubles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Stepan Kulhanek.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kulhanek-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce755,23 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kulhanek-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce714,29 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kulhanek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce636,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.