Title: Zvláštní orgány obcí
Other Titles: Special municipal bodies
Authors: Rollová, Lenka
Advisor: Malast, Jan
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8319
Keywords: Zvláštní orgány obcí;orgány obcí;obecní policie;přestupková komise
Keywords in different language: Special municipal bodies;municipal bodies;municipal police;commision infringement
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na zvláštní orgány obcí. Zabývá se nejen těmito druhy orgánů obcí, ale vymezuje i orgány obce, které jsou zřizovány ve všech obcích na území České republiky. Podává ucelené obecné informace o zvláštních orgánech obcí a některých typech, např. povodňová komise. Detailně se pak věnuje obecní policii a přestupkové komisi.
Abstract in different language: This diplom thesis aims at the Special municipal bodies. It not only pursues the Special municipal bodies but defines also those municipal bodies established in all municipal districts within the Czech Republic. Moreover, the thesis provides general information about this type of bodies and information about some specific kinds, for example the Flood committee. It attends in great detail to local Municipal police and the Public Commision infringement..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvlastni organy obci.pdfPlný text práce371,96 kBAdobe PDFView/Open
DP-Rollova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
DP-Rollova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce977,02 kBAdobe PDFView/Open
DP-Rollova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce649,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.