Název: Zvláštní orgány obcí
Další názvy: Special municipal bodies
Autoři: Rollová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Podhrázký, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8319
Klíčová slova: Zvláštní orgány obcí;orgány obcí;obecní policie;přestupková komise
Klíčová slova v dalším jazyce: Special municipal bodies;municipal bodies;municipal police;commision infringement
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na zvláštní orgány obcí. Zabývá se nejen těmito druhy orgánů obcí, ale vymezuje i orgány obce, které jsou zřizovány ve všech obcích na území České republiky. Podává ucelené obecné informace o zvláštních orgánech obcí a některých typech, např. povodňová komise. Detailně se pak věnuje obecní policii a přestupkové komisi.
Abstrakt v dalším jazyce: This diplom thesis aims at the Special municipal bodies. It not only pursues the Special municipal bodies but defines also those municipal bodies established in all municipal districts within the Czech Republic. Moreover, the thesis provides general information about this type of bodies and information about some specific kinds, for example the Flood committee. It attends in great detail to local Municipal police and the Public Commision infringement..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zvlastni organy obci.pdfPlný text práce371,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rollova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rollova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce977,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Rollova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce649,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8319

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.