Title: Srovnání opravných prostředků upravených ve správním a daňovém řádu
Other Titles: Comparison of legal remedies provided in administrative and tax codes
Authors: Sládková, Michaela
Advisor: Malast, Jan
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8321
Keywords: správní právo;opravný prostředek;správní řád;daňový řád;odvolání;rozklad;odpor;obnova řízení;námitky;stížnost
Keywords in different language: administrative law;administrative remedies;the administrative code;the tax code;appeal;decomposition;opposition;re-opening of the trial;objections;complaint
Abstract: V diplomové práci jsou srovnávány opravné prostředky upravené ve správním a daňovém řádu. Obsahuje obecné vymezení opravných prostředků. Následuje podrobný popis opravných prostředků správního a daňového řádu. Dále je zařazeno srovnání popisovaných prostředků ochrany. Na závěr je zařazeno pojednání o možných příčinách rozdílnosti úprav prostředků.
Abstract in different language: Diploma thesis compares remedies provided in administrative and tax codes. It contains the general introduction of both remedies, followed by comparison of them, their evaluation and finally finding the causes of differences in individual adjustment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srovnani opravnych prostredku upravenych ve spravnim a danovem radu.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP-Sladkova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce849,49 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sladkova-Simka.pdfPosudek oponenta práce592,42 kBAdobe PDFView/Open
DP-Sladkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce611,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.