Název: Srovnání opravných prostředků upravených ve správním a daňovém řádu
Další názvy: Comparison of legal remedies provided in administrative and tax codes
Autoři: Sládková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8321
Klíčová slova: správní právo;opravný prostředek;správní řád;daňový řád;odvolání;rozklad;odpor;obnova řízení;námitky;stížnost
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative law;administrative remedies;the administrative code;the tax code;appeal;decomposition;opposition;re-opening of the trial;objections;complaint
Abstrakt: V diplomové práci jsou srovnávány opravné prostředky upravené ve správním a daňovém řádu. Obsahuje obecné vymezení opravných prostředků. Následuje podrobný popis opravných prostředků správního a daňového řádu. Dále je zařazeno srovnání popisovaných prostředků ochrany. Na závěr je zařazeno pojednání o možných příčinách rozdílnosti úprav prostředků.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis compares remedies provided in administrative and tax codes. It contains the general introduction of both remedies, followed by comparison of them, their evaluation and finally finding the causes of differences in individual adjustment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Srovnani opravnych prostredku upravenych ve spravnim a danovem radu.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sladkova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce849,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sladkova-Simka.pdfPosudek oponenta práce592,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Sladkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce611,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.