Title: Problematické body průběhu zadávání veřejné zakázky
Other Titles: Problematic issues in application of the Public procurement act
Authors: Vaněček, Jan
Advisor: Krč, Robert
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8323
Keywords: 137/2006 Sb.; zákon o veřejných zakázkách;Směrnice 2004/18/ES;Soudní dvůr Evropské unie;judikatura;veřejná zakázka;veřejné zadávání;problematické situace
Keywords in different language: 137/2006 Coll.;Public procurement act; Directive 2004/18/EC;Court of justice of the European union;case law;public tender;contracting authority;public procurement;problematic issues
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na poukázání některých problematických situací, které autor v rámci své odborné praxe řešil, a které vyplývají z aktuální právní úpravy zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) a Směrnice 2004/18/ES, a to od okamžiku zahájení zadávacího procesu až po uzavření smlouvy. Nejvíce problematických situací se objevuje při prokazování kvalifikace, kdy se v praxi objevují situace, jejichž existenci zákon o veřejných zakázkách či směrnice 2004/18/ES nepředpokládají či opomíjí. Zejména problematika sdružování dodavatelů se v čase neustálé vyvíjí a je konstantně řešena i judikaturou SDEU.
Abstract in different language: Thesis is focused on pointing out several problematic situations the author had been facing during public procurement according to current Czech legislation (act Nr. 137/2006 Coll., Public procurement act) and Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (Directive). The most problematic situations are appearing during qualification procedure. Mediated subcontractors are the most commonly encountered problems currently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Jan_Vanecek.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vanecek-Krc.pdfPosudek vedoucího práce826,24 kBAdobe PDFView/Open
DP-Vanecek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
DP-Vanecek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce642,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.