Název: Právní normotvorba v oblasti státní správy
Další názvy: The making of law norms in the sphere of state administration
Autoři: Šváb, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8327
Klíčová slova: státní správa;prováděcí právní předpisy;legislativní činnost vlády;legislativní činnost ministerstev a jiných správních úřadů;právní předpisy územních samosprávných celků;interní předpisy
Klíčová slova v dalším jazyce: state administration;subordinate law norms;legislative activity of government;legislative activity of ministries and other administrative authorities;law norms of territorial self-governing units;internal regulations
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá shrnutím informací o tvorbě prováděcích právních předpisů a přípravě návrhů zákonů orgány státní správy, včetně legislativních postupů. Pozornost je věnována také interním předpisům a jejich případné obecné závaznosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work is summarizing information about the making of law norms in the sphere of state administration, including legislative procedure. It also pays attention to internal regulations and their potential general obligation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP portal.pdfPlný text práce705,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svab-Malast.pdfPosudek vedoucího práce883,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svab-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svab-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce650,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.