Title: Právní normotvorba v oblasti státní správy
Other Titles: The making of law norms in the sphere of state administration
Authors: Šváb, Vojtěch
Advisor: Malast, Jan
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8327
Keywords: státní správa;prováděcí právní předpisy;legislativní činnost vlády;legislativní činnost ministerstev a jiných správních úřadů;právní předpisy územních samosprávných celků;interní předpisy
Keywords in different language: state administration;subordinate law norms;legislative activity of government;legislative activity of ministries and other administrative authorities;law norms of territorial self-governing units;internal regulations
Abstract: Diplomová práce se zabývá shrnutím informací o tvorbě prováděcích právních předpisů a přípravě návrhů zákonů orgány státní správy, včetně legislativních postupů. Pozornost je věnována také interním předpisům a jejich případné obecné závaznosti.
Abstract in different language: The diploma work is summarizing information about the making of law norms in the sphere of state administration, including legislative procedure. It also pays attention to internal regulations and their potential general obligation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP portal.pdfPlný text práce705,62 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svab-Malast.pdfPosudek vedoucího práce883,26 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svab-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
DP-Svab-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce650,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.