Název: Analýza stavu uplatňování znalostního managementu v průmyslových podnicích a návrh jeho rozvoje
Další názvy: Statue knowledge management implementation analyze in industrial companies, development propose
Autoři: Valášková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Horejc, Jan
Kuchtová, Nikol
Oponent: Kudrna, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8332
Klíčová slova: tacitní informace;explicitní informace;konverze znalostí;znalostní pracovník;znalostní management
Klíčová slova v dalším jazyce: tacit information;explicit information;knowledge conversion knowledge worker;knowledge management
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje názvosloví týkající se znalostního managementu. Stav uplatňování znalostního managementu je zanalyzovaný pomocí dotazníku. Návrh rozvoje dle zjištěných informací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dissert contains terminology related to knowledge management. Statue knolwedge management implementation analyzed by questionary. Development propose according to finded information.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPV) / Bakalářská práce (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Valaskova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Valaskova.pdfPosudek vedoucího práce967,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Valaskova.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Valaskova 001.pdfPrůběh obhajoby práce589,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.