Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorejc, Jan
dc.contributor.advisorKamaryt, Tomáš
dc.contributor.authorBabor, Josef
dc.contributor.refereeZídková, Helena
dc.date.accepted2013-08-22
dc.date.accessioned2014-02-06T12:40:08Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:40:08Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier54361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8333
dc.description.abstractBakalářská práce byla zpracována na téma řízení rizik v projektech. Jedná se o teoreticko-praktickou práci vypracovanou na projektu systému řízení kvality na FST. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů týkajících se tématu. V praktické části je popsán daný projekt, provede se analýza rizik a navrhne se systém řízení rizik.cs
dc.format48 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectklasifikace rizikcs
dc.subjectanalýza a hodnocení rizikcs
dc.subjectklíčová rizikacs
dc.subjectmanagement projektucs
dc.subjectorganizace systému řízení rizikcs
dc.titleŘízení rizik v projektechcs
dc.title.alternativeRisk management in projectsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of the bachelor thesis is risk management in projects. This is a theoretical and practical thesis created on the project quality management system at the Faculty of Mechanical Engineering. The theoretical part is focused on defining the concepts related to the topic. The project, risk analysis and risk management system design are described in the practical part of the thesis.en
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedrisk classificationen
dc.subject.translatedanalysis and evaluation of risksen
dc.subject.translatedkey risksen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedorganization of risk management systemen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni rizik v projektech.pdfPlný text práce457,1 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Babor.pdfPosudek vedoucího práce858,3 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Babor.pdfPosudek oponenta práce737,65 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Babor 001.pdfPrůběh obhajoby práce511,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.