Title: Možnosti aplikace virtuálních lidí ve vybraném nástroji
Other Titles: Application possibilities of virtual humans in selected tool
Authors: Klečanský, Petr
Advisor: Hořejší, Petr
Polcar, Jiří
Referee: Kopeček, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8335
Keywords: digitální továrna;skeletální animace;virtual human;Source SDK;Valve Face Poser;Valve Hammer Editor
Keywords in different language: digital factory;skeletal animation;virtual human;Source SDK;Valve Face Poser;Valve Hammer Editor
Abstract: Cílem bakalářské práce je popsat tvorbu choreografických scén v SW Face Poser, který je součástí balíčku Source SDK, a implementovat virtuální postavy do existujícího virtuálního výrobního prostředí. Vytvořené návody rozšiřují výukové podklady kurzu KPV/DPVR - digitální podnik a virtuální realita.
Abstract in different language: The goal of the bachelor's thesis is to describe the creation of choreographed scenes in SW Face Poser, which is the part of Source SDK package, and implement virtual characters to an existing virtual manufacturing environment. Created guides extend educational materials for course KPV / DPVR - Digital Factory and Virtual Reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klecansky.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Klecansky.pdfPosudek vedoucího práce479,04 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Klecansky.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Klecansky 001.pdfPrůběh obhajoby práce404,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.