Název: Možnosti aplikace virtuálních lidí ve vybraném nástroji
Další názvy: Application possibilities of virtual humans in selected tool
Autoři: Klečanský, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hořejší, Petr
Polcar, Jiří
Oponent: Kopeček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8335
Klíčová slova: digitální továrna;skeletální animace;virtual human;Source SDK;Valve Face Poser;Valve Hammer Editor
Klíčová slova v dalším jazyce: digital factory;skeletal animation;virtual human;Source SDK;Valve Face Poser;Valve Hammer Editor
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat tvorbu choreografických scén v SW Face Poser, který je součástí balíčku Source SDK, a implementovat virtuální postavy do existujícího virtuálního výrobního prostředí. Vytvořené návody rozšiřují výukové podklady kurzu KPV/DPVR - digitální podnik a virtuální realita.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the bachelor's thesis is to describe the creation of choreographed scenes in SW Face Poser, which is the part of Source SDK package, and implement virtual characters to an existing virtual manufacturing environment. Created guides extend educational materials for course KPV / DPVR - Digital Factory and Virtual Reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Klecansky.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Klecansky.pdfPosudek vedoucího práce479,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Klecansky.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Klecansky 001.pdfPrůběh obhajoby práce404,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.