Title: Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov
Other Titles: Facility management as a tool for support activities management at buildings administration
Authors: Bochinský, Michal
Advisor: Leeder, Edvard
Poór, Peter
Referee: Kuchtová, Nikol
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8336
Keywords: facility management;CAFM;ekonomické hodnocení;vhodnost FM;životní cyklus budov a zařízení
Keywords in different language: facility management;CAFM;economical evaluation;appropriateness of FM;building and facility life cycle
Abstract: Bakalářská práce pojednává o podstatě Facility managementu, jeho teoretických základech a uvádí charakteristiku současného stavu Facility managementu. Součástí práce je také obecné informování o problematice počítačové podpory Facility managementu a několika základních produktech CAFM, které jsou v současnosti na trhu. Práce obsahuje informace o hodnocení kvality podpůrných činností. V závěru práce jsou popsány ekonomické a mimoekonomické dopady zavedení Facility managementu do podniku na teoretické bázi. V souvislosti s ekonomickým vyhodnocením je také vydefinováno, pro jaké podniky je zavedení Facility managementu vhodné.
Abstract in different language: The bachelor thesis aims to provide main information about Facility management like theory of Facility management, basis of FM and connection between facility life cycle and Facility management. One part of the bachelor thesis describes Computer Aided Facility Management software in general, as well as involves a description of a few leading products. The bachelor thesis includes chapter about quality assessment. The last part of thesis contains economical and non-economical aspects of Facility management implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Michal Bochinsky.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Bochinsky.pdfPosudek vedoucího práce818,04 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Bochinsky.pdfPosudek oponenta práce631,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP Bochinsky 001.pdfPrůběh obhajoby práce380,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.