Název: Facility management jako nástroj pro řízení podpůrných \nl{}činností při správě budov
Další názvy: Facility management as a tool for support activities management at buildings administration
Autoři: Bochinský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Leeder, Edvard
Poór, Peter
Oponent: Kuchtová, Nikol
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8336
Klíčová slova: facility management;CAFM;ekonomické hodnocení;vhodnost FM;životní cyklus budov a zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: facility management;CAFM;economical evaluation;appropriateness of FM;building and facility life cycle
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o podstatě Facility managementu, jeho teoretických základech a uvádí charakteristiku současného stavu Facility managementu. Součástí práce je také obecné informování o problematice počítačové podpory Facility managementu a několika základních produktech CAFM, které jsou v současnosti na trhu. Práce obsahuje informace o hodnocení kvality podpůrných činností. V závěru práce jsou popsány ekonomické a mimoekonomické dopady zavedení Facility managementu do podniku na teoretické bázi. V souvislosti s ekonomickým vyhodnocením je také vydefinováno, pro jaké podniky je zavedení Facility managementu vhodné.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis aims to provide main information about Facility management like theory of Facility management, basis of FM and connection between facility life cycle and Facility management. One part of the bachelor thesis describes Computer Aided Facility Management software in general, as well as involves a description of a few leading products. The bachelor thesis includes chapter about quality assessment. The last part of thesis contains economical and non-economical aspects of Facility management implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPV) / Bakalářská práce (DIE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Michal Bochinsky.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_BP_Bochinsky.pdfPosudek vedoucího práce818,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_Bochinsky.pdfPosudek oponenta práce631,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_BP Bochinsky 001.pdfPrůběh obhajoby práce380,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.