Název: Analýzy toků materiálu ve skladu
Další názvy: Analysis of material flow in the warehouse
Autoři: Chovanec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Kudrna, Jiří
Oponent: Kunžwart, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8337
Klíčová slova: tok;materiál;transport;zaskladnění;vyskladnění;výkon
Klíčová slova v dalším jazyce: flow;material;transport;stowage;unloading;performance
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou analýzy hmotných toků ve skladu. Analýzy jsou rozděleny do dvou částí. První část analýz se zabývá analýzami hmotných toků v logistickém centru společnosti INOTECH Kunststofftechnik GmbH. Druhá část analýz se zabývá analýzou skladování ve výrobním a expedičním skladu společnosti INOTECH ČR, spol. s.r.o. V rámci analýz materiálových toků práce porovnává čtyři metody zadávání údajů o importované/expedované zásobě do informačního systému skladu. V rámci analýzy skladování ve výrobním a expedičním skladu práce analyzuje systém uskladnění zásob a poměr mezi položkami určenými k expedici a položkami určenými k dalšímu zpracování ve výrobě. Dále je zde popsána problematika řízení zásob.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis are the analysis of material flows in the warehouse. The analysis are divided into two parts. The first part of the analysis deals with the analysis of material flows in the logistics center of the company INOTECH Kunststofftechnik GmbH. The second part of the analysis deals with analysis of the analysis of the storage in the warehouse. In the analysis of the material flows in the logistic centre are compared four methods of entering data import/export supply into the information warehouse system. The analysis of storage analyzes the stocks held in storage and the relationship between items designated by for expedition and items designated by for further processing in the production. Also described herein is the issue of inventory management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LukasChovanec.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni_BP_Chovanec 001.pdfPosudek vedoucího práce495,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentni_posudek_Chovanec.pdfPosudek oponenta práce755,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Chovanec 001.pdfPrůběh obhajoby práce336,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8337

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.