Title: Analýzy toků materiálu ve skladu
Other Titles: Analysis of material flow in the warehouse
Authors: Chovanec, Lukáš
Advisor: Šimon, Michal
Kudrna, Jiří
Referee: Kunžwart, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8337
Keywords: tok;materiál;transport;zaskladnění;vyskladnění;výkon
Keywords in different language: flow;material;transport;stowage;unloading;performance
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou analýzy hmotných toků ve skladu. Analýzy jsou rozděleny do dvou částí. První část analýz se zabývá analýzami hmotných toků v logistickém centru společnosti INOTECH Kunststofftechnik GmbH. Druhá část analýz se zabývá analýzou skladování ve výrobním a expedičním skladu společnosti INOTECH ČR, spol. s.r.o. V rámci analýz materiálových toků práce porovnává čtyři metody zadávání údajů o importované/expedované zásobě do informačního systému skladu. V rámci analýzy skladování ve výrobním a expedičním skladu práce analyzuje systém uskladnění zásob a poměr mezi položkami určenými k expedici a položkami určenými k dalšímu zpracování ve výrobě. Dále je zde popsána problematika řízení zásob.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis are the analysis of material flows in the warehouse. The analysis are divided into two parts. The first part of the analysis deals with the analysis of material flows in the logistics center of the company INOTECH Kunststofftechnik GmbH. The second part of the analysis deals with analysis of the analysis of the storage in the warehouse. In the analysis of the material flows in the logistic centre are compared four methods of entering data import/export supply into the information warehouse system. The analysis of storage analyzes the stocks held in storage and the relationship between items designated by for expedition and items designated by for further processing in the production. Also described herein is the issue of inventory management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LukasChovanec.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_BP_Chovanec 001.pdfPosudek vedoucího práce495,21 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_Chovanec.pdfPosudek oponenta práce755,16 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Chovanec 001.pdfPrůběh obhajoby práce336,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.