Title: Židé v Čechách a na Moravě od 1.října 1938 do 21. června 1939
Other Titles: Jews in Bohemia and Moravia from 1.10.1938 to 21.6.1939
Authors: Metlická, Markéta
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8338
Keywords: antisemitismus;nacionalismus;fašismus;křišťálová noc;židovské obyvatelstvo;emigrace;perzekuce;pogromy;demokracie;politické programy
Keywords in different language: antisemitism;nationalism;fascism;kristallnacht;jewish population;emigration;persecution;pogroms;democracy;political programs
Abstract: Antisemitismus jako projev nenávisti vůči Židům provází naše dějiny již od starověku. Okupace českých zemí nacistickými vojsky v březnu roku 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava patří nesporně mezi nejtěžší období židovských novodobých dějin. V tomto období zažilo židovské obyvatelstvo nejvíce utrpení a ztrát ve své dlouhé historii. Jedním z nejdůležitějších mezníků pro židy v českých zemích bylo podepsání Mnichovské dohody a následné zabrání Sudet. V těchto částech země bylo židovské obyvatelstvo vystaveno pronásledování, násilí a nuceno k opuštění svých domovů. Po uzavření této Mnichovské dohody uprchlo do českého vnitrozemí více než 120 tisíc Čechů a zhruba 17 tisíc Židů.
Abstract in different language: Anti-Semitism as a manifestation of hatred against Jews has accompanied our history since the ancient times. The occupation of the Czech lands by Nazi troops in March 1939 as well as the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia belong undoubtedly to the most difficult periods in modern Jewish history. In this period the Jewish population experienced the most suffering and losses in its long history. One of the most important milestones for Jews in the Czech lands was the signing of the Munich Agreement and the subsequent takeover of the Sudetenland. In these parts of the country, the Jewish population was persecuted, there was a lot of violence and people were forced to leave their homes. After the Munich Agreement more than 120,000 Czechs and about 17,000 Jews fled to the Czech inland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metlicka Marketa_Bakalarska prace_P09B0282P pdf.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Metlicka V.pdfPosudek vedoucího práce175,93 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka O.pdfPosudek oponenta práce91,28 kBAdobe PDFView/Open
Metlicka P.pdfPrůběh obhajoby práce54,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.