Název: Pravěká archeologie severního Plzeňska
Další názvy: The Prehistoric Archeology of North Pilsen Region
Autoři: Mašková, Yvonne
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8343
Klíčová slova: archeologie;severní Plzeňsko;Nynice;Vochov;Manětín-Hrádek;Mariánská Týnice;František Xaver Franc
Klíčová slova v dalším jazyce: archeology;Northern Pilsen region;Nynice;Vochov;Manětín-Hrádek;Mariánská Týnice;František Xaver Franc
Abstrakt: Tato práce pojednává o obecném rozdělení jednotlivých pravěkých nalezišť a kultur působících na území regionu severního Plzeňska. Dále se zabývá vybranými kapitolami z pravěké archeolgie severního Plzeňska, a to třemi lokalitami, Františkem Xaverem Francem a muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with general definition of prehistoric sites and cultures operating in Northern Pilsen Region. It also deals with selected chapters from prehistoric archeology of Northern Pilsen region, in three locations, Franz Xaver Franc and Museum and Gallerie of Northern Pilsen Region in Marianská Týnice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Praveka archeologie severniho Plzenska.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova V.pdfPosudek vedoucího práce102,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova O.pdfPosudek oponenta práce61,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8343

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.