Title: Pravěká archeologie severního Plzeňska
Other Titles: The Prehistoric Archeology of North Pilsen Region
Authors: Mašková, Yvonne
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8343
Keywords: archeologie;severní Plzeňsko;Nynice;Vochov;Manětín-Hrádek;Mariánská Týnice;František Xaver Franc
Keywords in different language: archeology;Northern Pilsen region;Nynice;Vochov;Manětín-Hrádek;Mariánská Týnice;František Xaver Franc
Abstract: Tato práce pojednává o obecném rozdělení jednotlivých pravěkých nalezišť a kultur působících na území regionu severního Plzeňska. Dále se zabývá vybranými kapitolami z pravěké archeolgie severního Plzeňska, a to třemi lokalitami, Františkem Xaverem Francem a muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
Abstract in different language: This work deals with general definition of prehistoric sites and cultures operating in Northern Pilsen Region. It also deals with selected chapters from prehistoric archeology of Northern Pilsen region, in three locations, Franz Xaver Franc and Museum and Gallerie of Northern Pilsen Region in Marianská Týnice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praveka archeologie severniho Plzenska.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Maskova V.pdfPosudek vedoucího práce102,82 kBAdobe PDFView/Open
Maskova O.pdfPosudek oponenta práce61,61 kBAdobe PDFView/Open
Maskova P.pdfPrůběh obhajoby práce41,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.