Název: Babický případ - fakta a propaganda
Další názvy: Case of Babice - facts and propaganda
Autoři: Kubánková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8344
Klíčová slova: komunismus;kolektivizace;katolická církev;provokace;politické procesy;propaganda;Babice
Klíčová slova v dalším jazyce: communism;collectivization;catholic church;provocation;political trials;propaganda;Babice
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá osudovým dramatem z malé Moravskobudějovické obce Babice. Dne 2. července 1951 zde byli v místní škole zavražděni tři funkcionáři KSČ a jeden byl zraněn. Následovala řada soudních řízení, jež poslala jedenáct lidí na smrt a další desítky lidí byly vězněny. Jedná se o kontroverzní téma českých dějin, jelikož dodnes není jisté, co se tenkrát stalo. Komunistická propaganda z vražd obvinila místní soukromé zemědělce a kněží. Pozdější poznatky však případ Babice hodnotí jako účelovou provokaci v režii StB. Bakalářská práce tedy za pomocí dostupných zdrojů informací srovnává obě tyto stanoviska.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with drama in the small village Babice near Moravské Budějovice. On the 2nd July 1951 there were three Comunist party members murdered and one wounded in the local school. Eleven people were sentenced to death and dozens imprisoned in the following trials. It is still a controversial topic today, because there are still doubts about the case. Socialistic propaganda blamed local farmers and priests. But contemporary historicians interpret the case as the political provocation by StB. The bachelor thesis compares both these views with the help of available sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zdenka Kubankova.pdfPlný text práce757,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubankova V.pdfPosudek vedoucího práce174,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubankova O.pdfPosudek oponenta práce69,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubankova P.pdfPrůběh obhajoby práce34,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.