Title: Babický případ - fakta a propaganda
Other Titles: Case of Babice - facts and propaganda
Authors: Kubánková, Zdeňka
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8344
Keywords: komunismus;kolektivizace;katolická církev;provokace;politické procesy;propaganda;Babice
Keywords in different language: communism;collectivization;catholic church;provocation;political trials;propaganda;Babice
Abstract: Bakalářská práce se zabývá osudovým dramatem z malé Moravskobudějovické obce Babice. Dne 2. července 1951 zde byli v místní škole zavražděni tři funkcionáři KSČ a jeden byl zraněn. Následovala řada soudních řízení, jež poslala jedenáct lidí na smrt a další desítky lidí byly vězněny. Jedná se o kontroverzní téma českých dějin, jelikož dodnes není jisté, co se tenkrát stalo. Komunistická propaganda z vražd obvinila místní soukromé zemědělce a kněží. Pozdější poznatky však případ Babice hodnotí jako účelovou provokaci v režii StB. Bakalářská práce tedy za pomocí dostupných zdrojů informací srovnává obě tyto stanoviska.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with drama in the small village Babice near Moravské Budějovice. On the 2nd July 1951 there were three Comunist party members murdered and one wounded in the local school. Eleven people were sentenced to death and dozens imprisoned in the following trials. It is still a controversial topic today, because there are still doubts about the case. Socialistic propaganda blamed local farmers and priests. But contemporary historicians interpret the case as the political provocation by StB. The bachelor thesis compares both these views with the help of available sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zdenka Kubankova.pdfPlný text práce757,17 kBAdobe PDFView/Open
Kubankova V.pdfPosudek vedoucího práce174,46 kBAdobe PDFView/Open
Kubankova O.pdfPosudek oponenta práce69,92 kBAdobe PDFView/Open
Kubankova P.pdfPrůběh obhajoby práce34,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.