Název: Politicko - demografický vývoj na Ašsku 1945 - 1948
Další názvy: Politico - demographics process in the region of Aš 1945 - 1948
Autoři: Zabloudilová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8345
Klíčová slova: Ašsko;odsun;Němci;antifašisté;dosídlenci;reemigranti
Klíčová slova v dalším jazyce: AŠ;transfer;Germans;anti-fascists;settlers;re-emigrants
Abstrakt: Práce se zabývá situací na Ašsku během let 1945 - 1948, osvobozením oblasti americkou armádou, obnovením československé státní moci, odsunem původního německého obyvatelstva a příchodem nového obyvatelstva z vnitrozemí i reemigranty.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the situation in AŠ during the years 1945 - 1948, liberation of the American army, restoring the Czechoslovak state power, the expulsion of the German population and the arrival of a new population from the interior and re-emigrants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka Monika Zabloudilova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova V.pdfPosudek vedoucího práce177,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabloudilova O.pdfPosudek oponenta práce59,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zablodilova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8345

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.