Název: Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích
Další názvy: The federal life during the second half of 19 century in Plasy
Autoři: Říhová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Kilián, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8346
Klíčová slova: spolkový život;19. století;Plasy
Klíčová slova v dalším jazyce: the federal life;the 19. century;Plasy
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je sledovat vývoj spolkové života v českých zemí v 19. století a bližšího poznání na příkladu Plas v Západních Čechách. Zdrojem informací k dané práci bude fond Státního okresního archivu Plzeň - sever se sídlem v Plasích, odborná literatura a konzultace s vedoucím práce. Všechna použitá literatura bude ocitována dle platných norem a bude použit poznámkový aparát.
Abstrakt v dalším jazyce: This Essay describes federal and cultural life of the town of Plasy, which lies then 25 km from Pilsen. From the 70. years of 19. century the rich federal life is developed. The clubs began to form in the second half of the 19th century. The thesis describes the establishment, history and activity of these clubs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spolkovy zivot finish.pdfPlný text práce7,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova V.pdfPosudek vedoucího práce42,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova O.pdfPosudek oponenta práce176,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rihova P.pdfPrůběh obhajoby práce48,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.