Title: Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích
Other Titles: The federal life during the second half of 19 century in Plasy
Authors: Říhová, Zdeňka
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8346
Keywords: spolkový život;19. století;Plasy
Keywords in different language: the federal life;the 19. century;Plasy
Abstract: Cílem této bakalářské práce je sledovat vývoj spolkové života v českých zemí v 19. století a bližšího poznání na příkladu Plas v Západních Čechách. Zdrojem informací k dané práci bude fond Státního okresního archivu Plzeň - sever se sídlem v Plasích, odborná literatura a konzultace s vedoucím práce. Všechna použitá literatura bude ocitována dle platných norem a bude použit poznámkový aparát.
Abstract in different language: This Essay describes federal and cultural life of the town of Plasy, which lies then 25 km from Pilsen. From the 70. years of 19. century the rich federal life is developed. The clubs began to form in the second half of the 19th century. The thesis describes the establishment, history and activity of these clubs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spolkovy zivot finish.pdfPlný text práce7,46 MBAdobe PDFView/Open
Rihova V.pdfPosudek vedoucího práce42,29 kBAdobe PDFView/Open
Rihova O.pdfPosudek oponenta práce176,79 kBAdobe PDFView/Open
Rihova P.pdfPrůběh obhajoby práce48,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.