Title: Politický vývoj na Karlovarsku po roce 1918
Other Titles: Political developments in the region Karlovy Vary in 1918
Authors: David, Matouš
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8347
Keywords: nacionalismus;DSAP;Československo;Deutschböhmen;politický;Karlovarsko
Keywords in different language: nationalism;DSAP;Czechoslovakia;Deutschböhmen;political;Karlovarsko
Abstract: V této práci, zabývající se politickým vývojem na Karlovarsku kolem roku 1918, v éře vznikající první republiky, se střetávaly koncepty dvou ideologií (přesněji řečeno dvou politických zájmů, proklamované jako zájem národní) silně ovlivněné nacionalismem na obou stranách. Cílem práce je poukázat na negativní vliv Nacionalismu, ať už českého nebo německého, který nepřipouštěl politický ani jiný kompromis. A co je vůbec nejhorší, mnohdy se za něj platilo tím nejcennějším, a to lidským životem.
Abstract in different language: This work deals with a political development in Karlovy Vary region in about 1918, in the period of the beginning of the first republic, where concepts of two ideologies met (to be more exact two political interests , proclaimed as national interests met) while both of them were strongly influenced by nationalism. The aim of this work is to point out a negative effect of Nationalism, whether it was Czech or German, which did not admit a political or another compromise. Moreover, the worst thing is that they often paid for it with the most valuable thing, with a human life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FINAL.pdfPlný text práce779,54 kBAdobe PDFView/Open
David V.pdfPosudek vedoucího práce173,75 kBAdobe PDFView/Open
David O.pdfPosudek oponenta práce41,17 kBAdobe PDFView/Open
David P.pdfPrůběh obhajoby práce48,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.