Název: Politický vývoj na Karlovarsku po roce 1918
Další názvy: Political developments in the region Karlovy Vary in 1918
Autoři: David, Matouš
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8347
Klíčová slova: nacionalismus;DSAP;Československo;Deutschböhmen;politický;Karlovarsko
Klíčová slova v dalším jazyce: nationalism;DSAP;Czechoslovakia;Deutschböhmen;political;Karlovarsko
Abstrakt: V této práci, zabývající se politickým vývojem na Karlovarsku kolem roku 1918, v éře vznikající první republiky, se střetávaly koncepty dvou ideologií (přesněji řečeno dvou politických zájmů, proklamované jako zájem národní) silně ovlivněné nacionalismem na obou stranách. Cílem práce je poukázat na negativní vliv Nacionalismu, ať už českého nebo německého, který nepřipouštěl politický ani jiný kompromis. A co je vůbec nejhorší, mnohdy se za něj platilo tím nejcennějším, a to lidským životem.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with a political development in Karlovy Vary region in about 1918, in the period of the beginning of the first republic, where concepts of two ideologies met (to be more exact two political interests , proclaimed as national interests met) while both of them were strongly influenced by nationalism. The aim of this work is to point out a negative effect of Nationalism, whether it was Czech or German, which did not admit a political or another compromise. Moreover, the worst thing is that they often paid for it with the most valuable thing, with a human life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace FINAL.pdfPlný text práce779,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
David V.pdfPosudek vedoucího práce173,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
David O.pdfPosudek oponenta práce41,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
David P.pdfPrůběh obhajoby práce48,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8347

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.