Název: Historický přehled sakrálních památek města Domažlice
Další názvy: Historical overview of the sacral sights in Domažlice
Autoři: Stahl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kumpera, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8349
Klíčová slova: historie města;Kostel narození Panny Marie;Augustiniánský klášter a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie;Kostel u svatých;Kostel Svatého Jakuba;Kostel Svatého Vavřince;Kostel svatého Antonína Paduánského;Kaple svatého Jana Nepomuckého;Kaple svaté Anny
Klíčová slova v dalším jazyce: town history;Church of birth of Virgin Mary;Augustinian monastery;Monastery churh of assumption of Virgin Marry;All saint's church;Church of saint Jacob;Church of saint Lawrence;Church of saint Anthony of Padua;Chappel of saint Jan Nepomuk;Chappel of saint Anna
Abstrakt: Práce se snaží představit historický a stavební vývoj sakrálních památek nacházejících se na území města Domažlic. Zároveň je obsažen i zjednodušený historický a správní vývoj města od nejstarších dob do současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Main point of this bachelor thesis is to introduce historical and structural development of sacral sights located in the area of Domažlice town. It also includes simplified historical and administrative development of the town from the oldest times until the present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Martin Stahl.pdfPlný text práce30,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stahl V.pdfPosudek vedoucího práce52,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stahl O.pdfPosudek oponenta práce42,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stahl P.pdfPrůběh obhajoby práce49,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8349

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.