Název: Společenský život v Konstantinových Lázních v 19. století
Další názvy: Social life during the period of 19th century in Konstantinovy Lázně
Autoři: Frýbertová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kilián, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8350
Klíčová slova: Společenský život;lázeňství;hosté a pacienti;léčebné procedury;indikace;významní návštěvníci
Klíčová slova v dalším jazyce: Social life;spa;guests and patients;medical treatments;indication;important visitors
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracovat společenský život v Konstantinových Lázní v 19. století. Dále přiblížit osobu zakladatele knížete Konstantina Lowensteina. Zdrojem informací k dané práci bude fond Státního oblastního archivu v Plzni, poté fond ze Státního okresního archivu Tachov, odborná literatura a konzultace s odborníky obeznámených s historií Konstantinových Lázní. Všechna použitá literatura bude ocitována dle platných norem a bude použit poznámkový aparát.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor?s thesis is to introduce the Konstantinovy Lazne location; as well as being interesting, and not simply a historical development, but an outline on how people in the 19th century could have fun in such a time and place.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Spolecensky zivot v Konstantinovych Laznich v 19. stoleti.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frybertova V.pdfPosudek vedoucího práce51,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frybertova O.pdfPosudek oponenta práce59,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Frybertova P.pdfPrůběh obhajoby práce38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.