Název: Balet na scéně DJKT v Plzni 1990 - 2012
Další názvy: Ballet on the stage of Pilsen Theatre 1990 - 2012
Autoři: Hocmannová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kumpera, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8355
Klíčová slova: balet;Plzeň;složení souboru;premiéry;baletní scéna
Klíčová slova v dalším jazyce: ballet;Pilsen;members of ensemble;premieres;ballet ensemble
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala baletním souborem v Divadle J. K. Tyla v Plzni v letech 1990 - 2012. Na úvod jsem stručně zmínila i světové počátky baletu a vývoj baletu v Plzni. Zvolené období 22let jsem rozdělila do kapitol mapující vždy 5leté období činnosti baletu. Kapitoly dále obsahují podkapitoly, které se zabývají složením souboru a jednotlivými premiérami vždy během jedné divadelní sezony. K určitým podkapitolám jsem přidala obrázek z vystoupení daného baletu a recenzi, jejíž cílem je demonstrovar kvality souboru.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on the ballet in Pilsen theatre in 1990 - 2012. On the beginning I slightly mentioned the history of ballet from the worlwide point of view and also history of ballet in Pilsen.I divided the 22 years of activity of ballet ensemble in chapters describing situation in the ensemble during 5 years. The chapters are further divided into subheads describing the members of the ensemble and premieres in particular theatre seasons. Some subheads also have pictures of the ballet performance and review which has to demonstrate the quality of ballet ensemble and its members.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace- balet DJKT.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hocmannova V.pdfPosudek vedoucího práce60,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hocmannova O.pdfPosudek oponenta práce92,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hocmannova P.pdfPrůběh obhajoby práce45,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.