Název: Paměť Domažlicka podtitul: Muzea v domažlickém regionu
Další názvy: The Memory of the Domažlice region
Autoři: Marková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8356
Klíčová slova: české muzejnictví;Chodsko;Domažlicko
Klíčová slova v dalším jazyce: the Czech museums;the Chodsko region;the Domažlice region
Abstrakt: Práce podává zpřehlednění aktualizované podoby muzejních institucí provozovaných v domažlickém regionu. V úvodní části je popsána historie českého muzejnictví. Následujících deset podkapitol je věnováno jednotlivým muzeím na Chodsku, přičemž každé muzeum je systematicky popsáno ve třech částech (obecné informace a historie, expozice a zhodnocení), k dokreslení plné podoby instituce slouží fotografie.
Abstrakt v dalším jazyce: This work offers structuralized innovative schemes of the museum institutions provided in the Domažlice region. The preface describes the history of the Czech museums. The next ten subheads talk about the specific museums and each museum is systematically described in three parts (general informations and history; exposition; assessment). To sum up the current appearence of the institutions, photographs are used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lenka Markova-BP.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova V.pdfPosudek vedoucího práce117,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova O.pdfPosudek oponenta práce175,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.