Název: První mezi plzeňskými domy - Historie renesanční radnice v Plzni
Další názvy: The first among the Pilsen houses
Autoři: Heicl, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Východská, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8357
Klíčová slova: Radnice;Plzeň;historie;architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: Town hall;Pilsen;history;architecture
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the chronologically arranged history of Pilsen City Hall . Important historical periods are more broken down . Part of this work are also empirical questionnaire , which is intended Pilsen City Hall .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce34,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heicl V.pdfPosudek vedoucího práce97,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heicl O.pdfPosudek oponenta práce120,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heicl P.pdfPrůběh obhajoby práce39,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.