Název: Konec 2. světové války na Spálenopoříčsku
Další názvy: The end of the Second World War in the region of Spálené Poříčí
Autoři: Hulec, Václav
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8360
Klíčová slova: 2. světová válka;rok 1945;západní Čechy;americká armáda;osvobození;Spálené Poříčí
Klíčová slova v dalším jazyce: second world war;year 1945;west Bohemia;US army;liberation;Spálené Poříčí
Abstrakt: Práce se zabývá koncem 2. světové války v Československu. Popsána je zde politická situace v Československu v roce 1945, demarkační linie, osvobozování západních Čech americkou armádou a události spojené s koncem války na Spálenopoříčsku. Jako obrazová příloha jsou zde připojeny dobové fotografie a fotografie americké bojové techniky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the end of the Second World War II in Czechoslovakia. There is described the political situation in Czechoslovakia in 1945, the Demarcation Line, the liberation of West Bohemia by the US Army and the events associated with the end of the Second World War in the region of Spálené Poříčí. As visual attachment there are period photographies and photographies of US combat equipment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHI) / Bachelor´s works (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HulecV.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulec V.pdfPosudek vedoucího práce175,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulec O.pdfPosudek oponenta práce93,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulec P.pdfPrůběh obhajoby práce54,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.