Title: Konec 2. světové války na Spálenopoříčsku
Other Titles: The end of the Second World War in the region of Spálené Poříčí
Authors: Hulec, Václav
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8360
Keywords: 2. světová válka;rok 1945;západní Čechy;americká armáda;osvobození;Spálené Poříčí
Keywords in different language: second world war;year 1945;west Bohemia;US army;liberation;Spálené Poříčí
Abstract: Práce se zabývá koncem 2. světové války v Československu. Popsána je zde politická situace v Československu v roce 1945, demarkační linie, osvobozování západních Čech americkou armádou a události spojené s koncem války na Spálenopoříčsku. Jako obrazová příloha jsou zde připojeny dobové fotografie a fotografie americké bojové techniky.
Abstract in different language: This work deals with the end of the Second World War II in Czechoslovakia. There is described the political situation in Czechoslovakia in 1945, the Demarcation Line, the liberation of West Bohemia by the US Army and the events associated with the end of the Second World War in the region of Spálené Poříčí. As visual attachment there are period photographies and photographies of US combat equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HulecV.pdfPlný text práce4,52 MBAdobe PDFView/Open
Hulec V.pdfPosudek vedoucího práce175,33 kBAdobe PDFView/Open
Hulec O.pdfPosudek oponenta práce93,92 kBAdobe PDFView/Open
Hulec P.pdfPrůběh obhajoby práce54,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.