Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational Processes in The Company
Authors: Bílek, Richard
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8380
Keywords: vzdělávací kurzy;vzdělávání zaměstnanců;podnikové vzdělávání;rozvoj osobnosti;osobní rozvoj;profesní rozvoj
Keywords in different language: education of employees;business education;educational courses;personal development;business development
Abstract: Práce se zabývá praktickou analýzou vzdělávání zaměstnanců, analýzou zdělávacích procesů ve společnosti Léčebné Lázně Jáchymov a.s. a návrhem k odstranění slabých stránek v oblasti vzdělávání na základě SWOT analýzy. Autor nabízí řešení za účasti externích vzdělávacích firem, ale také svůj původní koncept. V závěru práce je na základě ekonomického posouzení vzdělávacích procesů navrženo řešení současného stavu v podniku Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
Abstract in different language: The assay is focused on practical analysis of employees education, analysis of educational processes in the company Léčebné Lázně Jáchymov a.s. and proposal to elimination of weaknesses in educational field on the SWOT analysisa bases. Author offers the solution with outside contractors participation but also his own original conception draft. At the end of assay, there is a proposal to improvement of the present state in the company Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace K11B0117K.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Bilek v.pdfPosudek vedoucího práce305,32 kBAdobe PDFView/Open
Bilek o.pdfPosudek oponenta práce951,89 kBAdobe PDFView/Open
Bilek ob.pdfPrůběh obhajoby práce158,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.