Název: Vzdělávací procesy v podniku
Další názvy: Educational Processes in The Company
Autoři: Bílek, Richard
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8380
Klíčová slova: vzdělávací kurzy;vzdělávání zaměstnanců;podnikové vzdělávání;rozvoj osobnosti;osobní rozvoj;profesní rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: education of employees;business education;educational courses;personal development;business development
Abstrakt: Práce se zabývá praktickou analýzou vzdělávání zaměstnanců, analýzou zdělávacích procesů ve společnosti Léčebné Lázně Jáchymov a.s. a návrhem k odstranění slabých stránek v oblasti vzdělávání na základě SWOT analýzy. Autor nabízí řešení za účasti externích vzdělávacích firem, ale také svůj původní koncept. V závěru práce je na základě ekonomického posouzení vzdělávacích procesů navrženo řešení současného stavu v podniku Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The assay is focused on practical analysis of employees education, analysis of educational processes in the company Léčebné Lázně Jáchymov a.s. and proposal to elimination of weaknesses in educational field on the SWOT analysisa bases. Author offers the solution with outside contractors participation but also his own original conception draft. At the end of assay, there is a proposal to improvement of the present state in the company Léčebné Lázně Jáchymov a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace K11B0117K.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek v.pdfPosudek vedoucího práce305,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek o.pdfPosudek oponenta práce951,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilek ob.pdfPrůběh obhajoby práce158,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.