Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimek, Bohuslav
dc.contributor.authorPodzimek, Michal
dc.contributor.refereeJanuška, Martin
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:41:44Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:41:44Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52907
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8436
dc.description.abstractBakalářská práce na téma ,,Optimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnosti" se zabývá nákupem a řízením zásob ve společnosti BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. Úvodní část práce je věnována charakteristice této společnosti. Další kapitoly jsou zaměřeny na problematiku nákupu, nákupního procesu, zásob a skladového hospodářství. Teoretická část se vzájemně prolíná s praktickou částí. Účelem je poukázat na skutečnost jak danou problematiku popisuje literatura a jak je řešena v konkrétním podniku. Závěrečná část práce je věnována analýze problémových oblastí, jejich vyhodnocením a navrhnutým opatřením k zlepšení situace.cs
dc.format65 s. (112 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectnákupní procescs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectskladcs
dc.subjectskladovánícs
dc.titleOptimalizace skladových zásob - analýza objednávání hutního materiálu ve strojírenské společnostics
dc.title.alternativeIn store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor work ,,In store stock optimisation - the analysis of ordering of metallurgic material in engineering company" deals with the purchase and management of stocks in the company BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o. The introductory part is devoted to the company profile. Subsequent chapters focus on the issues pertinent to the purchase, purchasing process, stock and storage economy. The theoretical part is interconnected with the practical part. It aims to show how the issue is described in the literature and how it is handled in the particular company. The analysis of problem areas, their assessment and the suggestions of measures for improvement can be found in the final part of bachelor work.en
dc.subject.translatedpurchaseen
dc.subject.translatedpurchasing processen
dc.subject.translatedsuppliesen
dc.subject.translatedinventory managementen
dc.subject.translatedwarehouseen
dc.subject.translatedstorageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MichalPodzimek.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_podzimek.PDFPrůběh obhajoby práce187,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.