Název: Efektivní nákup, prodej a kooperace podniku
Další názvy: Effective Purchase, Sale And Co-operation Of The Company
Autoři: Strolená, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8448
Klíčová slova: nákup;prodej;kooperace
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;sales;cooperation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat nákupní, prodejní a kooperační činnosti ve vybraném podniku Obreta, s. r. o., určit hlavní problémy v těchto oblastech a navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení chodu podniku. První kapitola charakterizuje vybraný podnik Obreta, s. r. o. a jeho základní údaje. Druhá kapitola analyzuje výsledky hospodaření a významné zakázky podniku. Následující tři kapitoly charakterizují a poté analyzují nákup, prodej a kooperace v daném podniku. Poslední kapitola zahrnuje SWOT analýzu, tedy zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb a shrnutí problémů, které byly v rámci analýz nákupu, prodeje a kooperace zjištěny. Dále jsou zde navrhnuta opatření s cílem zefektivnit analyzované oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bacherol thesis is to characterize and analyze the buying, selling and cooperative activities in the selected company called OBRETA Ltd., and to identify major problems in these areas and propose solutions that will improve business operations. The first chapter describes OBRETA, Ltd. and its basic data. The second chapter analyzes the results of the company and its most important contracts. The following three chapters characterize and then analyze the buying and selling and activities ways of cooperation in the company. The last chapter includes SWOT analysis and thus identifies the strengths and weaknesses of the company, its opportunities and threats and a summary of problems, which have been identified within the analysis. There are also recommended measures to streamline the analyzed areas in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP strolena.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena_OP.PDFPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_strolena.PDFPrůběh obhajoby práce217,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.