Title: Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle
Other Titles: Optimalization of organizational structure according to company goals
Authors: Faltejsek, Martin
Advisor: Januška, Martin
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8468
Keywords: organizační struktura;strategický cíl;obchodní zástupce;SWOT analýza
Keywords in different language: organisational structure;strategic goal;customer development executive;SWOT analysis
Abstract: Práce se zaměřuje na problematiku organizační struktury. Tuto problematiku práce rozebírá ve své teoretické části, kde popisuje prvky organizační struktury, faktory, které organizační strukturu ovlivňují a samotné typy organizačních struktur. Praktická část využívá teoretických poznatků a za pomoci dalších metod analýz ? SWOT analýzy a metody řízených rozhovorů popisuje konkrétní část organizační struktury ? obchodní zástupce. Výsledkem práce je pak série doporučovaných opatření k optimalizaci organizační struktury.
Abstract in different language: The bachelor theses is focused on the organisational structure theory. Organisational structure theory is described in the theoretical part of the thesis, where we describe elements of organisational structure, factors that influence the organisational structure and lastly specific types of organisational structure. Practical part of the thesis uses the knowledge acquired in the theoretical part and by using other methods such as SWOT analysis and method of controlled dialogs we describe specific part of the organisational structure ? the customer development executive section. The outcome of the thesis is a series of suggestions to optimalise the organisational structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martin Faltejsek - 2013.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
BP_faltejsek_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_faltejsek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
BP_faltejsek.PDFPrůběh obhajoby práce227,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.