Název: Optimalizace organizační struktury ve vazbě na podnikové cíle
Další názvy: Optimalization of organizational structure according to company goals
Autoři: Faltejsek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Šlechtová, Yvona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8468
Klíčová slova: organizační struktura;strategický cíl;obchodní zástupce;SWOT analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: organisational structure;strategic goal;customer development executive;SWOT analysis
Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku organizační struktury. Tuto problematiku práce rozebírá ve své teoretické části, kde popisuje prvky organizační struktury, faktory, které organizační strukturu ovlivňují a samotné typy organizačních struktur. Praktická část využívá teoretických poznatků a za pomoci dalších metod analýz ? SWOT analýzy a metody řízených rozhovorů popisuje konkrétní část organizační struktury ? obchodní zástupce. Výsledkem práce je pak série doporučovaných opatření k optimalizaci organizační struktury.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses is focused on the organisational structure theory. Organisational structure theory is described in the theoretical part of the thesis, where we describe elements of organisational structure, factors that influence the organisational structure and lastly specific types of organisational structure. Practical part of the thesis uses the knowledge acquired in the theoretical part and by using other methods such as SWOT analysis and method of controlled dialogs we describe specific part of the organisational structure ? the customer development executive section. The outcome of the thesis is a series of suggestions to optimalise the organisational structure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Martin Faltejsek - 2013.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_faltejsek_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_faltejsek_OP.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_faltejsek.PDFPrůběh obhajoby práce227,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.