Title: Informační technologie v podpoře podnikového nákupu
Other Titles: Information technology in purchase support
Authors: Igari, Michael
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8481
Keywords: nákup;informační systém;e-aukce;ERP systém
Keywords in different language: purchase;information system;e-auction;ERP system
Abstract: Bakalářská práce ? Informační technologie v podpoře podnikového nákupu? se zabývá nákupem pomocí podnikového informačního systému ve firmě Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Tato práce analyzuje situaci informačních systémů na českém trhu. Autor navrhl zlepšení v oblasti získávání dodavatelů. Práce se skládá ze základních teoretických pojmů a analýzou nákupu ve firmě Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.. Autorovo zlepšení získávání dodavatelů přinese firmě snížení nákladů.
Abstract in different language: The Bachelor thesis title: ?Information technology to support business purchase? the company is engaged in purchasing using the enterprise information systém at company Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a.s. This thesis analyzes the situation of information systems in the Czech market and propose improvement on gaining potential suppliers. The work consists of the basic theoretical concepts and analysis of purchasing in the company Sokolovská Uhelná, legal successor,a.s. The proposed improvement of gaining potential suppliers would reduce company costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Michael Igari.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Igari v.pdfPosudek vedoucího práce327,53 kBAdobe PDFView/Open
Igari o.pdfPosudek oponenta práce909,49 kBAdobe PDFView/Open
Igari ob.pdfPrůběh obhajoby práce356,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.