Title: Vícekriteriální programování optimalizační úlohy
Other Titles: Multicriterion programming of optimalization task
Authors: Petříková, Kamila
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Lukáš, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8504
Keywords: rozhodování;optimalizace;vícekriteriální lineární programování
Keywords in different language: decision making;optimalization;multicriterion linear programming
Abstract: Předmětem bakalářské práce je vícekriteriální programování. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s procesem rozhodování, kvalitativní a kvantitativní analýzou, dále jsou popsány jednotlivé etapy rozhodovacího procesu. Další kapitola se zabývá metodami stanovení vah kritérií a metodami vícekriteriálního programování. V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody vícekriteriálního programování na konkrétní úloze. Poslední kapitolou je samotné vypracování modelu. Výstupy z této části mohou být použity jako vhodný nástroj pro rozhodování ve firmě.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on multicriterion programming of optimalization tasks. It is separated into two parts, a theoretical and a practical. In the introductory section are described basic concepts like a process of decision making, quantitative, qualitative analysis and individual stage of decision analysis. Next charter is deal with subject method of determination weight criteria and method of multicriterion programming. Theoretical knowledge is applied on a real situation in the practical part. The last chapter is the development of model itself. Results of this part can be used for decision making.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_kamila_Petrikova_2013.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Petrikova v.pdfPosudek vedoucího práce712,99 kBAdobe PDFView/Open
Pertrikova oPosudek oponenta práce350,18 kBUnknownView/Open
Petrikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce368,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.