Název: Vícekriteriální programování optimalizační úlohy
Další názvy: Multicriterion programming of optimalization task
Autoři: Petříková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Gladavská, Lenka
Oponent: Lukáš, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8504
Klíčová slova: rozhodování;optimalizace;vícekriteriální lineární programování
Klíčová slova v dalším jazyce: decision making;optimalization;multicriterion linear programming
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je vícekriteriální programování. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s procesem rozhodování, kvalitativní a kvantitativní analýzou, dále jsou popsány jednotlivé etapy rozhodovacího procesu. Další kapitola se zabývá metodami stanovení vah kritérií a metodami vícekriteriálního programování. V praktické části jsou aplikovány jednotlivé metody vícekriteriálního programování na konkrétní úloze. Poslední kapitolou je samotné vypracování modelu. Výstupy z této části mohou být použity jako vhodný nástroj pro rozhodování ve firmě.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on multicriterion programming of optimalization tasks. It is separated into two parts, a theoretical and a practical. In the introductory section are described basic concepts like a process of decision making, quantitative, qualitative analysis and individual stage of decision analysis. Next charter is deal with subject method of determination weight criteria and method of multicriterion programming. Theoretical knowledge is applied on a real situation in the practical part. The last chapter is the development of model itself. Results of this part can be used for decision making.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_kamila_Petrikova_2013.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrikova v.pdfPosudek vedoucího práce712,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pertrikova oPosudek oponenta práce350,18 kBUnknownZobrazit/otevřít
Petrikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce368,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8504

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.