Title: Složitější dopravní problém
Other Titles: Complicated transportation theory
Authors: Matrka, Ondřej
Advisor: Gladavská, Lenka
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8514
Keywords: operační výzkum;rozhodovací proces;dopravní problém;okružní dopravní problém;rozvozní úloha;hledání nejbližšího souseda
Keywords in different language: operational research;decision making process;transportation problem;travelling salesman problem;vehicle routing problem;nearest neighbor search
Abstract: Tématem této bakalářské práce je složitější dopravní problém. Tato práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část představuje úvod do operačního výzkumu. Čtenář se seznámí s řešením rozhodovacího procesu. Druhá část charakterizuje dopravní problém, okružní dopravní problém a rozvozní úlohu a ukáže jejich modelování. Třetí část popisuje základní metody řešení dopravního problému. Čtvrtá část navazuje s popisem metod řešení okružního dopravního problému a rozvozní úlohy. Poslední část je zaměřena na výpočet řešení vícekomoditní rozvozní úlohy firmy a návrhu nových tras vozidel.
Abstract in different language: The main topic of this bachelor thesis is the complicated transportation problem. This work is divided into five parts. The first part is an introduction to operational research. The reader is introduced to decision-making process. The second part characterizes the transportation problem, travelling salesman problem and vehicle routing problem and shows their modeling. The third part describes the basic methods for solving transportation problem. The fourth part continues with a description of methods for solving the travelling salesman problem and vehicle routing problem. The last section is focused on the calculation of the multicommodity vehicle routing problem of company and designs new routes of vehicles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Matrka v..pdfPosudek vedoucího práce280,16 kBAdobe PDFView/Open
Matrka o..pdfPosudek oponenta práce281,4 kBAdobe PDFView/Open
MatrkaPrůběh obhajoby práce230,44 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.