Název: Složitější dopravní problém
Další názvy: Complicated transportation theory
Autoři: Matrka, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Gladavská, Lenka
Oponent: Plevný, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8514
Klíčová slova: operační výzkum;rozhodovací proces;dopravní problém;okružní dopravní problém;rozvozní úloha;hledání nejbližšího souseda
Klíčová slova v dalším jazyce: operational research;decision making process;transportation problem;travelling salesman problem;vehicle routing problem;nearest neighbor search
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je složitější dopravní problém. Tato práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část představuje úvod do operačního výzkumu. Čtenář se seznámí s řešením rozhodovacího procesu. Druhá část charakterizuje dopravní problém, okružní dopravní problém a rozvozní úlohu a ukáže jejich modelování. Třetí část popisuje základní metody řešení dopravního problému. Čtvrtá část navazuje s popisem metod řešení okružního dopravního problému a rozvozní úlohy. Poslední část je zaměřena na výpočet řešení vícekomoditní rozvozní úlohy firmy a návrhu nových tras vozidel.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor thesis is the complicated transportation problem. This work is divided into five parts. The first part is an introduction to operational research. The reader is introduced to decision-making process. The second part characterizes the transportation problem, travelling salesman problem and vehicle routing problem and shows their modeling. The third part describes the basic methods for solving transportation problem. The fourth part continues with a description of methods for solving the travelling salesman problem and vehicle routing problem. The last section is focused on the calculation of the multicommodity vehicle routing problem of company and designs new routes of vehicles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matrka v..pdfPosudek vedoucího práce280,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matrka o..pdfPosudek oponenta práce281,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MatrkaPrůběh obhajoby práce230,44 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.