Název: Hodnocení stavu zachovalosti koster nedospělých jedinců z pozdně středověkého až novověkého hřbitova U Zvonu v Plzni se zaměřením na vnitřní faktory
Další názvy: Assessment of the intrinsic preservation factors of juvenile skeletons dating to the late medieval and modern times cemetery U Zvonu in Pilsen
Autoři: Lungová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pankowská, Anna
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8518
Klíčová slova: vnitřní faktory;hustota kostní tkáně;zachovalost kostí;nedospělí jedinci;morfolofie kostí
Klíčová slova v dalším jazyce: intrinsic factors;bone density;bone preservation;bone morphology;subadults
Abstrakt: Práce se zaměřuje na rozdílnou zachovalost nedospělých a dospělých jedinců lokality U Zvonu v Plzni. Sledovány byly především vnitřní faktory jako je věk, hustota kostní tkáně a morfologie kosti s cílem zjistit, zda mají vliv na zachovalost kostí. Hodnocena byla četnost, celistvost a hustota kosterních elementů a porovnána mezi soubory nedospělých a dospělých jedinců, jednotlivými věkovými kategoriemi, odlišnými typy kostí a jednotlivými kosterními elementy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the different preservation of subadult and adult individuals from the locality U Zvonu in Pilsen. There were primarily observed intrinsic factors such as age, bone density and morphology of bones to determine whether these factors are affecting the condition of bones. The difference in frequency, completeness and physical density of skeletal elements were compared between assemblages of subadults and adults, age groups, different types of bones and separate skeletal elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lungova_Diplomova prace_2013.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lungova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lungova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce993,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lungova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce447,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.