Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakoubková Budilová, Lenka
dc.contributor.authorBednárová, Lenka
dc.contributor.refereeHejnal, Ondřej
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:42:00Z-
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:42:00Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-22
dc.identifier51220
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8521
dc.description.abstractPráce je věnována problematice sexuality konkretizované na příkladu výzkumu současné mládeže. Tématicky je rozdělena do tří částí: (1) Teoretické části pojednávající o pojmu sexuality, sexu, lásky, sexuální orientace, v kontextu různých kultur i historického vývoje a současné mládeže.(2) Metodologie prováděného výzkumu, jenž práci doprovázel a skládal se ze zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. (3) Sondy do percepce sexuality a s ní spojených praktik mládeže, jež vychází ze závěrů výzkumu.cs
dc.format90 s. (124 954 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsexualitacs
dc.subjectsexcs
dc.subjectláskacs
dc.subjecthomosexualitacs
dc.subjectbezpečný sexcs
dc.subjectgendercs
dc.titleSexualita náctiletýchcs
dc.title.alternativeTeenage sexualityen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is oriented on the topic of sexuality. Study is divided into three different parts: (1) Theoretical focused on scientific books and theories, where I explained terms like ?sexuality?, ?love?, ?sex? and ?sexual orientation? in the context of different cultures, historical development and contemporary young people. (2) Methodology of research, which was composed from participant observation and semistructured interview. (3) Analytical part about teenage sexuality, which are based on my own-field research.en
dc.subject.translatedsexualitaen
dc.subject.translatedsexen
dc.subject.translatedláskaen
dc.subject.translatedhomosexualitaen
dc.subject.translatedsafe sexen
dc.subject.translatedgenderen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bednarova_Lenka.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Bednarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.