Title: Analýza mediální reprezentace nacionalistické scény v ČR
Other Titles: Analysis of media representations of neo-Nazi actions during 2007 - 2012 in "Mlada fronta Dnes" and "Denik Blesk"
Authors: Blailová, Aneta
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Hirt, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8522
Keywords: neonacistické akce;tištěná média;kvantitativní obsahová analýza;sociální konstrukce reality
Keywords in different language: neonazi events;print media;quantitative content analysis;social construction of reality
Abstract: Cílem této práce je sledovat obraz neonacistických akcí v českých médiích formou obsahové analýzy. Obsahová analýza je kvantitativní metoda, která pracuje s textem. Pro analýzu jsem zvolila dva nejčtenější deníky v České republice a sledovala jsem výskyt článků o neonacistických akcí v období 2007 - 2012.
Abstract in different language: Aim of this thesis is to observe the image of neo-Nazi activities in the Czech media through content analysis. Content analysis is a quantitative method that works with text. For the analysis I chose the two most widely read newspapers in the Czech Republic and I watched the incidence of articles on neo-Nazi events in 2007 - 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Aneta_Blailova_2013.pdfPlný text práce457,33 kBAdobe PDFView/Open
Blailova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Blailova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Balilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce412,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.