Název: Analýza mediální reprezentace nacionalistické scény v ČR
Další názvy: Analysis of media representations of neo-Nazi actions during 2007 - 2012 in "Mlada fronta Dnes" and "Denik Blesk"
Autoři: Blailová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Tarant, Zbyněk
Oponent: Hirt, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8522
Klíčová slova: neonacistické akce;tištěná média;kvantitativní obsahová analýza;sociální konstrukce reality
Klíčová slova v dalším jazyce: neonazi events;print media;quantitative content analysis;social construction of reality
Abstrakt: Cílem této práce je sledovat obraz neonacistických akcí v českých médiích formou obsahové analýzy. Obsahová analýza je kvantitativní metoda, která pracuje s textem. Pro analýzu jsem zvolila dva nejčtenější deníky v České republice a sledovala jsem výskyt článků o neonacistických akcí v období 2007 - 2012.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this thesis is to observe the image of neo-Nazi activities in the Czech media through content analysis. Content analysis is a quantitative method that works with text. For the analysis I chose the two most widely read newspapers in the Czech Republic and I watched the incidence of articles on neo-Nazi events in 2007 - 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSA) / Theses (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Aneta_Blailova_2013.pdfPlný text práce457,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blailova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blailova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce412,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.