Název: Formování sociálního těla: individuální a sociální rozměr tetování.
Další názvy: Forming the Social Body: Tattoo between the Individual and the Social.
Autoři: Brzezicka, Magdalena Anna
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Jakoubková Budilová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8523
Klíčová slova: tetování;sociální tělo;symbolismus;tělesné modifikace;individualit?;sociální vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: tattoo;social body;symbolism;body modification;individuality;social relationships
Abstrakt: Moje diplomowá práce se věnuje tetování v kontextu socialního a individualního formování lidského tela. Práce je teoreticky ukotvená v klasickém symbolizmu. V praktické částí jisem provedla 10 pohovorů s potetovanymi lidmi, o tom, jak subiektivné vnimaji své tetovani. Výsledkem mého výzkumu je postupná individualizace tetování a ustup kolektivního vnímaní tetování.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis is aim to tattoos and tattooing in context of social and individual forming of social body. Thesis is theoretically based on classical symbolism. In practical part I made 10 interviews with tattooed people, about subjectivity and personal interpretation of own tattoos. Effect of my research is domination of individuality in tattooing, and removing collective perspective of interpreting of tattoos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSA) / Theses (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Magdalena Brzezicka - diploma thesis.pdfPlný text práce10,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzezicka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzezicka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brzezicka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce515,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8523

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.