Title: Jaký deník takový Rom?
Other Titles: Moral panics and the case of Břeclav 2012
Authors: Jirků, Kamila
Advisor: Jakoubek, Marek
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8524
Keywords: média;morální panika;Břeclav;Romové;útok
Keywords in different language: media;moral panics;Břeclav;Roma;attack
Abstract: V této práci jsem se zabývala nejdříve teorií sociální a mediální konstrukce reality obecně a dále konceptem morální paniky, jak jej definoval Cohen (2002), Goode a Ben-Yehuda (2004). V teorii jsem identifikovala jednotlivá kritéria morální paniky a snažila jsem se je aplikovat na břeclavský případ. Až na drobné odchylky dané specifičností případu, kauza Břeclav vybraným kritériím odpovídala. Na mediálních sděleních televize Nova a denního tisku Blesk, MF Dnes a Břeclavský deník se projevila: prchavost, přehnanost, produkce sdělení s vysokým emočním potenciálem, pojmenování veřejného nepřítele, ohrožení společensky uznávané hodnoty, predikce, veřejné mínění, vyjádření sociálně vlivných aktérů, strážce morálky a difuze represivních složek.
Abstract in different language: This work concentrates on the concept of moral panics elaborated by Stanley Cohen (2002), Goode and Ben-Yehuda (2004). My first aim is to study one concrete series of events known as The case of Břeclav 2012 and to show that what happened there corresponds to the scheme of moral panics. Stanley Cohen defined a certain number of criteria which must be fulfilled if we want to call a certain situation moral panics: volatility, exaggeration, production of emotionally toned narration, prediction, folk devils, socially accredited experts pronouncing their diagnosis, threat to social values, moral entrepreneurs and diffusion of police force. This work takes these criteria one by one and show that they are fulfilled in the case of Břeclav 2012 on the basis of a great number of media messages, taken principally from these sources: Tv Nova, newspapers Blesk, MF Dnes, Břeclavský deník.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koncept moralni paniky a breclavska kauza.Jirku.pdfPlný text práce497,95 kBAdobe PDFView/Open
Jirku_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce985,28 kBAdobe PDFView/Open
Jirku_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Jirku_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.