Název: Jaký deník takový Rom?
Další názvy: Moral panics and the case of Břeclav 2012
Autoři: Jirků, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek, Marek
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8524
Klíčová slova: média;morální panika;Břeclav;Romové;útok
Klíčová slova v dalším jazyce: media;moral panics;Břeclav;Roma;attack
Abstrakt: V této práci jsem se zabývala nejdříve teorií sociální a mediální konstrukce reality obecně a dále konceptem morální paniky, jak jej definoval Cohen (2002), Goode a Ben-Yehuda (2004). V teorii jsem identifikovala jednotlivá kritéria morální paniky a snažila jsem se je aplikovat na břeclavský případ. Až na drobné odchylky dané specifičností případu, kauza Břeclav vybraným kritériím odpovídala. Na mediálních sděleních televize Nova a denního tisku Blesk, MF Dnes a Břeclavský deník se projevila: prchavost, přehnanost, produkce sdělení s vysokým emočním potenciálem, pojmenování veřejného nepřítele, ohrožení společensky uznávané hodnoty, predikce, veřejné mínění, vyjádření sociálně vlivných aktérů, strážce morálky a difuze represivních složek.
Abstrakt v dalším jazyce: This work concentrates on the concept of moral panics elaborated by Stanley Cohen (2002), Goode and Ben-Yehuda (2004). My first aim is to study one concrete series of events known as The case of Břeclav 2012 and to show that what happened there corresponds to the scheme of moral panics. Stanley Cohen defined a certain number of criteria which must be fulfilled if we want to call a certain situation moral panics: volatility, exaggeration, production of emotionally toned narration, prediction, folk devils, socially accredited experts pronouncing their diagnosis, threat to social values, moral entrepreneurs and diffusion of police force. This work takes these criteria one by one and show that they are fulfilled in the case of Břeclav 2012 on the basis of a great number of media messages, taken principally from these sources: Tv Nova, newspapers Blesk, MF Dnes, Břeclavský deník.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koncept moralni paniky a breclavska kauza.Jirku.pdfPlný text práce497,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirku_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce985,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirku_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirku_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce385,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.