Název: Jaderná politika Francie (Odradit případného útočníka nebo rozvíjet stavby jaderných elektráren?)
Další názvy: France's nuclear policy (Discourage eventual attacker or develop building of nuclear power plants?)
Autoři: Němcová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Potměšilová, Hana
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8538
Klíčová slova: politika;Francie;jádro;jaderné pokusy;jaderná elektrárna
Klíčová slova v dalším jazyce: policy;France;nuclear;nuclear tests;nuclear power plant
Abstrakt: Práce pojednává o jaderné politice Francie. Zabývá se historií francouzských jaderných pokusů a současným stavem jaderného parku ve Francii.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is dealing with french nuclear policy, history of the french nuclear tests and the french nuclear park.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nemcova Kristyna.pdfPlný text práce660,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce772,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_oponent.PDFPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova_obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce446,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.