Název: Životní prostředí: hlavní aktuální problémy ve Francii
Další názvy: Environment: major current problems in France
Autoři: Gebrová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Koláříková, Dagmar
Oponent: Vondráková, Sylvie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8539
Klíčová slova: životní prostředí;Francie;ochrana přírody;znečištění vzduchu;znečištění vody;znečištění půdy;geneticky modifikované organismy;hluk
Klíčová slova v dalším jazyce: environment;France;protection of nature;air pollution;water pollution;soil pollution;genetically modified organisms;noise
Abstrakt: Cílem této práce je popsat co nejkomplexněji aktuální stav životního prostředí ve Francii a představit zásadní problémy s ním spojené.Práce je doplněna tématickým slovníkem.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is to describe in the best way the current situation of the environment in France and introduce major problems associated with it. The work is complemented by a thematic dictionary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KRO) / Bachelor´s works (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Gebrova.pdfPlný text práce763,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gebrova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce785,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gebrova_oponent.PDFPosudek oponenta práce546,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gebrova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce421 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8539

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.